Minoritetskvinners psykiske og fysiske helse i sentrum

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner inviterer til

Åpen Messe, Glad i Livet!

Markeringen er åpen for alle og det er gratis adgang.


Gjennom denne markeringen ønsker MiRA-Senteret å sette selvutvikling, helse og velvære for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn i sentrum.


Messen bygger bro mellom minoritetskvinner og storsamfunnet.

Dette er en unik anledning for alle til å få et innblikk i minoritetskvinners evner og ressurser på kvinnenes egne premisser. Besøkende vil ha mulighet til å delta i en rekke aktiviteter som var en del av prosjektet.


På programmet står foredrag holdt av fagfolk med minoritetsbakgrunn, bl.a. emner som medisin, psykologi og jus. Det blir også mulighet til å stille spørsmål og tilegne seg kunnskap om bl.a. jomfruhinneproblematikken, minoritetskvinners rettigheter og psykisk og fysisk helse. Man kan delta i bl.a. følgende workshops og aktiviteter: hersketeknikker, magedans, selvforsvar, aerobic, hennamaling, tegning og maling.


Fotoutstillingen ”Verden sett med mine øyne” er et unikt konsept der minoritetskvinner viser intensitet, og portretterer sine liv gjennom egne bilder.


”Fra kvinner til kvinner” er MiRA-Senterets innsamlingsaksjon for jordskjelvrammede kvinner og barn i Pakistan. Inntektene fra matsalget vil gå til aksjonen. Minoritetskvinner vil stå for salg av internasjonal mat.


MiRA-Senteret har gjennom mange års arbeid erfart at det å være minoritetskvinne ofte betyr vanskelige leveforhold. Med utgangspunkt i forebygging av psykiske og fysiske helseproblemer har vi gjennom prosjektet klart å bygge nettverk og opprette trygge møteplasser for kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn.


Aktivitetene i prosjektet har fremmet selvutvikling og integrering, og gjort kvinnene bevisst på egen styrke til å ta valg og takle egne liv på en bedre måte.


Pressen er velkommen til å overvære en unik markering!


Kontaktperson: Attia Mirza Mehmood, prosjektkoordinator

e-post: post@mirasenteret, Tlf.: 22 11 69 20, Mobil: 99 26 90 33