Frihandelsavtaler i Latin-Amerika – sosiale konsekvenser og alternativer

Steinar Sæther, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske
språk, UiO (ILOS), ordstyrer
Edmé Dominguez, Iberoamerikanska institutet, Göteborgs universitet
Henrik Wiig, gruppe for miljø- og utviklingsforskning ved Norsk institutt
for by- og regionsforskning (NIBR)
Erik Reinert, Norsk institutt for strategiske studier (NORISS)
og professor i Technology Governance and Development Strategies,
Tallinn University of Technology

Arrangør: www.saih.no www.sum.uio.no
Medarrangør: Latinamerikansk forening ved UiO ( ALA )