– Tid for nytenkning om Sri Lanka

0Shares

– På Jaffna-halvøya bor det omtrent like mange innbyggere som i Oslo. Over 500 000 Tamiler bor der. Like mange som Oslos befolkning lever i en tilstand av åpent fengsel. Regjeringen på Sri Lanka har stengt vei-forbindelsen som knytter Jaffna til resten av landet. De tamilske områdene er blitt utsatt for militær blokade. Befolkningen i disse områdene klarer ikke å skaffe seg nødvendig mat og medisiner. Vi ser konturene av et godt planlagt etnisk renskning av Tamiler på Sri Lanka, heter det i følge appellen.

– Tiden er inne for den Norske regjeringen å ta en beslutning. Den nesten fem år gamle våpenhvileavtalen som ble forhandlet fram med Norge som tilrettelegger, er ikke lenger verd papirene den er skrevet på. De grove folkerettsstridige handlingene til den srilankiske staten vil ingen ende ta. Nesten 58 års frarøving av grunnleggende menneskerettigheter for landets tamilske minoritet, er tilstrekkelig for å innse at tiden for lengst er moden for nytenkning, heter det videre.

Samtaler i Geneve
De tamilske frigjøringstigrene (LTTE) og den Sri Lankesiske regjeringen møttes til samtaler, tilrettelagt av den norske regjeringen, i Geneve den 28. – 29. oktober. Den sveitsiske regjeringen stod for vertskapet av samtalene.

Representantene for giverlandene (Co-chairs) ba i august 2006 partene om å stoppe fiendlighetene umiddelbart, for å støtte og garantere sikkerheten til SLMM-personell samt for å føre fredsprosessen videre.

LTTE fremhevet, i sin åpningstale, den humanitære krisen forårsaket av regjeringen og dens sikkerhetsstyrker. LTTE påpekte at ett hundre prosent implementering av våpenhvileavtalen (CFA) og forsterking av SLMMs rolle ville medføre normale levekår for folket i hjemlandet, og samtidig bidra til at fredsprosessen kommer frem til en tilfredsstillende konklusjon.

Under samtalene talte LTTE om folkets lidelser inkludert deres adgangsmuligheter til hovedveier og veier i alle deler av hjemlandet. LTTE uttalte at blokaden av A9 hovedveien har resultert i et åpent fengsel for mer enn 600 000 mennesker bosatt på Jaffna halvøya, som er okkupert av 60 000 Sri Lankesiske regjeringssoldater. LTTE var enige i å fastsette en dato for neste runde med samtaler og ba om at A9 hovedveien skulle bli åpnet før denne datoen. Allikevel besvarte ikke regjeringen dette positivt. LTTE har bedt tilretteleggerne og SLMM om å bruke deres gode enheter for å få A9 åpnet før man fastsetter en dato for neste runde med samtaler.

LTTE insisterte på implementeringen av våpenhvileavtalen og Geneve-1, samt å forsterke SLMMs rolle. Allikevel viste regjeringen liten interesse til det overnevnte, mente LTTE.

LTTE utfordret under samtalene regjeringen til å oppheve den sjette endringen som et bevis på sitt engasjement knyttet til demokrati og pluralisme. Den sjette endringen i den Sri Lankesiske grunnloven forbyr fredlig fremgangsmåte for en selvstendig stat ved hjelp av demokratiske virkemidler. LTTE utfordret også regjeringen til å fjerne sine bevæpnede styrker fra det tamilske områdene og tillate en folkeavstemming med internasjonalt tilsyn for å fastslå folkets ønske i eget hjemland.