Glimrer med sitt fravær

0Shares
Latest posts by Ole Martin Evensmo (see all)

– Minoritetsungdom deltar langt mindre enn andre ungdommer, fastslår Fafo-forsker Jon Horgen Friberg. 15.mai presenterte han tallene fra en ny undersøkelse om inkludering og ekskludering i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo.

Innser sitt ansvar
Den ferske rapporten viser at de aller fleste organisasjonene ønsker flere minoritetsungdommer.
– Rapporten viser at 63 prosent av organisasjonene mener at de har et ansvar når det kommer til inkludering av minoritetsungdom. Like mange sier at flere minoritetsungdommer vil styrke deres organisasjon, forteller Friberg.

Rom for forbedringer
Å gjøre teori om til praksis synes imidlertid å være en utfordring. Kun 14 prosent av organisasjonene sier de har gjort spesielle tiltak for å nå ut til minoriteter. Friberg er ikke imponert.
– Jeg vet ikke om dette er nedslående, men det er i alle fall rom for forbedringer.
Mye tyder på at han kan ha rett. Fafo-rapporten viser nemlig at hver tredje ungdomsorganisasjon ikke har noen minoritetsungdom i sine rekker. Videre viser det seg at 27 prosent av de spurte organisasjonene har under fem prosent ungdommer med en annen etnisk bakgrunn.
– Det kan synes som organisasjonene famler i blinde. Veien fra positive holdninger til konkrete handlinger er lang, mener Friberg som har gjennomført undersøkelsen på vegne av Barne- og ungdomsrådet i Oslo.

Uheldig for organisasjonene
Friberg mener at det manglende mangfoldet ikke bare er uheldig for ungdommene som blir stående på sidelinjen, men også for organisasjonene selv.
– Mange organisasjoner sliter med synkende medlemstall og bør være opptatt av å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn som utgjør en stor del av byens befolkning. I tillegg handler det om deres legitimitet. De har en demokratisk funksjon, og det er da ikke heldig om store deler av befolkningen ikke deltar.
Fafo-forskeren er imidlertid fornøyd med organisasjonenes evne til å inkludere minoritetsungdommer når de først melder seg inn. Veien til styreverv er ofte kort.
– Minoritetsungdom er kraftig underrepresentert, men det viser seg at mange ungdomsorganisasjoner er flinke til å løfte dem frem når de først får en fot innenfor.

PS: Liknende undersøkelser viser at det ikke bare er blant ungdomsorganisasjoner at det etniske mangfoldet er begrenset. Også idrettslag, korps, speideren og i fritidsklubber sliter med rekrutteringen. Det samme gjør samme gjør Landsorganisasjonen i Norge (LO). Tidligere i vinter av slørte Dagbladet at kun ett av 288 medlemmer i deres 23 forbundsstyrer har en ikke-europeisk bakgrunn.

(Kilde: Mediemakt.no)