En tikkende bombe

0Shares
Latest posts by Emil Harald Säll Fuglerud (see all)

Men til tross for alle tegn og forskere som prøver å advare alle oss som lever mitt oppe i denne globale katastrofen, ser de fleste ut til å gi faen. Det er bare de færreste som tørr og åpne øynene for den dramatiske forandringen som skjer akkurat i dette øyeblikk med Jorda vår.

Den globale oppvarmingen er et fenomen som allerede har på gått i flere år. Og den har vært synlig for mennesker og forskere allerede siden 1938.

Men hva er egentlig den globale oppvarming? Kunne vi ha gjort noe for å hindre den?
For å forklare det kort kan man si at den globale oppvarmingen er en prosses som får følger av en tydelig økning av CO2-en i atmosfæren. Ja, det er godt mulig at vi som mennesker kunne ha hindret denne prosessen. Det er fortsatt ikke for seint å gjøre noe heller. Det enkleste hadde vært å få minsket alle CO2 utslipp som vi mennesker lager ved å brenne skoger, fossilt brensel slik som petroleum, kull, parafin og bensin.

For jo mer CO2 gasser vi slipper ut jo tykkere blir ozonlaget i atmosfæren vår. Når ozonlaget blir tykkere samles flere og flere av solens energistråler seg under ozonlaget, og desto flere av strålene som samler seg under ozonlaget, jo mer dramatisk vil temperaturstigning bli. Men som mange vet er det så godt som umulig å gjøre et så drastisk kutt på CO2 utslipp uten at vi samarbeider. Men selv om ikke alle, så er det mange land i verdenen som prøver og samarbeide for å gjøre noe med problemet.

Onsdag 16. februar 2006 i år trådde FNs Kyoto-avtale i kraft som internasjonal lov. Denne loven krevde at alle som har skrevet under på den ble pålagt å stabilisere utslippet av miljøgasser (CO2, CH2, KFK) til et nivå som vil forhindre menneskeskapt påvirkning av drivhuseffekten. Kyoto-avtalen har blitt skrevet under av en rekke land, blant annet av Norge.
Men med det største utslippet av CO2 gasser, nekter nasjonen USA og undertegne denne avtalen. En stor grunn til dette er at USA vil bli nødt til å skape en stor omveltning i det økonomiske næringslivet sitt om de skriver under, noe som vil koste dem en formue.
 
Det er så klart store spekulasjoner om til hvilken grad alt dette stemmer. Man hører hele tiden så mye rar innformasjon som ikke passer sammen og da kan man begynne å lure hva som egentlig er sant eller usant.

Man kan for eksempel høre eller lese om at alt bare er en naturlig klimaendring, akkurat sånn som istidene før i tiden og de som kommer til å komme uansett hva vi gjør. Og at temperaturen faktisk har vært opptil 2 grader høyere enn den er i dag. Men så kan man igjen høre om at det egentlig aldri noensinne har vært så varmt som i dag, og at temperaturen bare stiger og stiger.

Man kan også se dokumentasjoner på målinger som viser en tydelig sammenheng mellom utslipp av CO2 og den globale gjennomsnittstemperaturens økning. Det er rett og slett ikke til og bli klok på alle disse spekulasjonene og dokumentasjonene som man egentlig nesten aldri kan vite om er sant eller ikke.

Kanskje USA for eksempel bare vil ha alt omkring den globaloppvarmingen til å se ut som noe useriøst tull, for å få en bedre grunn til å ikke skrive under Kyoto-avtalen og heller tenke på å sikre sin egen økonomi

Den store sannheten og den tikkende bomben vi alle lever med er et faktum som burde skremme de fleste. Men til tross for alle tegn og forskere som prøver å advare alle oss som lever mitt oppe i denne globale katastrofen, ser de fleste ut til å gi faen. Det er bare de færreste som tørr og åpne øynene for den dramatiske forandringen som skjer akkurat i dette øyeblikk med Jorda vår.