Dette betyr budsjettet for deg

0Shares
Latest posts by Lars Joakim Skarvøy (see all)

Tror du kanskje at siden du er under 18 år, så angår ikke statsbudsjettet deg? Da tar du feil!
Vi har gått igjennom det rundt 3.000 sider store budsjettet for å finne ut hvordan budsjettet påvirker nettopp deg og hvilke endringer du som ungdom bør vite om.

Djupedal ingen vinner
Kunnskapsminister Øystein Djupedal har blitt kraftig utskjelt siden han begynte som statsråd for Kunnskapsdepartementet høsten 2005.
Han har blitt kalt en handlingslammet og visjonsløs minister. Da forrige statsbudsjett ble lagt frem fikk Djupedal kraftig skyts for å ikke bevilge nok penger til høyere utdanning og forskning. Dette ble av flere kalt et ”hvileskjær” og mange mente at det var skammelig at kunnskapspartiet SV skuffet. Og heller ikke i dette budsjettet er det Djupedal som stikker av med det lengste strået.

– Regjeringen bryter loven
Vi har fått leder i Elevorganisasjonen, Vibeke Mohn Heberg, til å kommentere neste års skolebudsjett. Hun er opprørt og sjokkert over at regjeringen nå kutter all støtte til oppussing av de videregående skolene.
– Skolenes behov for opprustning er grundig dokumentert, en rapport fra Barneombudet viser at over 40 prosent av skolene har et skolemiljø som bryter loven.
I årene 2002 til 2007 fikk fylkeskommunene mulighet til å søke rentefrie lån for til sammen 15 milliarder for å rehabilitere skolene, men det har ikke vært nok. At regjeringen nå fjerner hele ordningen er sjokkerende, sier hun.

Rett til frukt og grønt
I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet varsles det at regjeringen vil foreslå å lovfeste en rett til gratis frukt og grønt i skolen.
Forslaget vil gjelde for den ordningen som nå er innført med gratis frukt og grønnsaker for ungdomsskolen og såkalte kombinerte skoler, som er skoler med barne- og ungdomstrinn (1.-10. klasse). Regjeringen skriver i pressemeldingen at de tar sikte på at ordningen vil bli innført til neste høst. Elevorganisasjonen mener regjeringen feilprioriterer.
– Det er flott at regjeringen tar problematikken med at man får i seg nok ernæring i skoletiden på alvor, men det er andre ting i norsk skole som burde vært prioritert, sier Mohn Heberg.

Ikke gratis skolebøker for Vg1
Fra denne høsten har regjeringen innført gratis skolebøker på videregående trinn 2 (Vg2) og neste år blir det også innført på videregående trinn 3 (Vg3). Men om du neste høst skal begynne på videregående trinn 1 (Vg1) får du ikke gratis skolebøker.
Det synes Elevorganisasjonen er beklagelig. – Vi er fornøyde med at elevene nå endelig får gratis skolebøker, men det er jo beklagelig ovenfor de som ikke får det, forklarer Mohn Heberg.

– Ikke nok til rådgivning
Vet du hva du vil utdanne deg til? Mange ungdommer er veldig usikre på hvilket yrke de vil utdanne seg til. For å hjelpe ungdommen, velger regjeringen å styrke rådgivningstjenesten i den videregående skolen med 37,5 millioner kroner.
Elevorganisasjonen er skuffet og sier de gjerne skulle ha sett en større satsing på dette området.

Ungdomsorganisasjoner får mer
Karita Bekkemellem, som var statsråd for Barne- og Likestillingsdepartementet, er gavmild med landets ungdomsorganisasjoner i neste års statsbudsjett. Samlet sett, økes støtten til barne- og ungdomsorganisasjoner med seks millioner kroner. Og med det ender støtten til barne- og ungdomsorganisasjoner på 89,6 millioner kroner.
Leder i Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Bjarne Dæhli, er veldig fornøyd med at regjeringen deler ut ytterligere seks millioner kroner. – Vi er veldig fornøyd med forslaget.
Det eneste vi har å utsette på regjeringens forslag er at det ikke bevilges mer penger til Frifond, som er en støtteordning som er ment å skulle styrke det lokale og frivillige barne- og ungdomsarbeidet, sier Dæhli.

Øker snusavgiften
I følge en undersøkelse gjort av Sosial- og helsedirektoratet i fjor, snuser 350.000 nordmenn daglig eller av og til. Som en konsekvens av dette, øker nå finansminister Kristin Halvorsen snusavgiften med 25 %. Hun håper at avgiftsøkningen vil føre til at færre snuser.

Innfører gavegrense
I fjor konfirmerte i overkant av 53.000 14-åringer seg. Og tradisjonen tro får man gjerne gaver i selskapene etter selve seremonien. Men regjeringen har sett seg lei på at mange får veldig store gavebeløp. I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å innføre en øvre grense for hvor mye penger du kan få i gave.
Grensen er satt til 33.406 kroner, dermed må du skatte av pengene dersom du får gaver for over dette beløpet.

Fakta
Statsbudsjettet

Hvert år, like etter at Stortinget har hatt sin høytidelige åpning, legger den sittende regjeringen frem sitt forslag til neste års statsbudsjett. Dette dokumentet kalles også for Stortingsproposisjon nr. 1 (St.prp. nr. 1). Budsjettet består av mange deler, hvor hvert departement har sin egen del, også kalt fagproposisjoner.

Etter at regjeringen og finansministeren har lagt frem sitt forslag, går alle partigruppene i Stortinget i gang med å lage alternative statsbudsjett, som de også legger frem for Stortinget. Så voteres (stemmes) det over hvilket forslag til statsbudsjett som skal gjelde, og det som får flest stemmer gjelder fra 1. januar 2008 og helt frem til 31. desember 2008.

Fakta
Statsbudsjettets
nøkkeltall:

* Statens inntekter: 1020 milliarder kroner
– Skatte- og avgiftsinntektene utgjør 650,4 milliarder kroner.
– Oljeinntektene utgjør 328 milliarder kroner.

* Statens utgifter:  771 milliarder kroner
– Folketrygden alene tar  101,1 milliarder kroner  av denne potten.