Innvandrer får ikke lov å lære samisk

0Shares

Alle innvandrere som kommer til Norge har rett og plikt til å gjennomføre et 300 timers kurs i norsk språk og samfunnsliv. Men det tilbys ikke opplæring i hverken samisk eller nynorsk selv om kommunene innvandrere bosetter seg i primært snakker nynorsk eller samisk.

Dette reagerer flere sametingstopper mot.

– Sett fra perspektivet at samisk og norsk er likeverdige språk, så skulle det i realiteten ikke være noe problem at vedkommende får lære samisk istedenfor norsk. Spesielt sett i forhold til at vedkommende skal bo i et lokalsamfunn hvor samisk brukes i dagligtale, sier Randi Skum, som for tiden er parlamentarisk leder i Norske Samers Riksforbund, til NRK Nordnytt.

Skum vil nå at Sametinget tar opp saken med departementet.

Fremskrittspartiets talsmann Per-Willy Amundsen i bådde innvandrings- og samesaker støtter imidlertid departementet.

– Jobb nummer en er å lære seg norsk. Hvis man derimot skal lære seg samisk i stedet, så sier det seg sjøl at det er å skape tapere blant innvandrere, som ikke vil lykkes i det norske samfunnet. Jeg stiller meg uforstående til at man i det hele tatt reiser denne problemstillingen. Jeg oppfatter det som useriøst og at man ikke har den fulle innsikten til hva norsk integreringspolitikk handler om, sier Amundsen til NRK Nordnytt.