2 MOVE – MIGRATORY AESTHETICS

Det henviser til det store antallet kvinner som hvert år forflytter seg geografisk, for frivillig, eller ufrivillig inngå i sexindustrien. Prostitusjon er en av mange former for folkevandring – migrasjon – som finner sted i verden; et begrep som forteller at noen skifter bosted permanent.

Man snakker om tvungen migrasjon og frivillig migrasjon, og kanskje er de ikke alltid så lette å atskille. Tvungen migrasjon kan blant annet skyldes politisk, religiøs, eller etnisk diskriminering; men kan også skyldes den økonomiske situasjonen eller miljøproblemer. Migrasjon handler om å overleve, og/eller skape nye muligheter.
Utstillingens fokus er først og fremst følelsesaspektet og den åndelige bevegelsen hos menneskene som reiser, eller blir reist fra.

En tradisjonelt innredet, norsk stue med seks tv-skjermer virker som en hensiktsmessig ramme for å få perspektivet på plass i Mieke Bal’s nothing is missing. Fra en komfortabel plass i en grønn sofa eksponeres vi for seks kvinner, de fleste med voksne sønner, og felles for dem alle er at de er blitt forlatt av sine barn, eller i ett enkelt tilfelle, en kvinne har måttet reise fra sine barn. Det er et vanskelige savn å bære. Men det er Guds vilje, og man rår ikke over skjebnen, sier de. Tross sitt savn takker de Gud for at deres elskede sønner har fått reise ut etter bedre muligheter, og som en av de eldre kvinnene formulerer det: “man må reise etter brødet”.

Der vi vanligvis kan velge å skru av tv’en når vi møter sterke scener, møter vi her noe som er overveldende sterkt og nært; Personlige historier om dypt følt savn fra seks skjermer sloss om oppmerksomheten vår. Gjennomgående finner kvinnene trøst og mening for egne, og nære familiemedlemmers valg i Guds vilje: “It s all written, its all destiny”.

Om det er Guds vilje, eller i virkeligheten er basert på frie valg; utstillingen viser oss at vi bor i en verden der moderne teknologi endrer migrasjonens natur, i det det åpnes for forbedrede kommunikasjonskanaler med de som er langt borte.

Fra en benk i et mørkt lokale møter vi en mann som snakker til et videokamera. Han befinner seg langt borte fra familien sin. På samme tid betrakter vi familiens rørende reaksjon når de på sin side mottar mannens kjærlige hilsener. Så skifter det, og barna, moren, og generasjonen over får snakke til mannen – faren – sønnen sin, imens vi er vitne til hans tårer, i et land langt borte. På denne måten er ikke migrasjon det samme som det var tidligere, det er bevegelse også i migrasjonens natur og muligheter.

I langsomt, dvelende modus møter vi et utsnitt av virkeligheten til en ung afrikansk mann som vasker i store tomme lokaler; kunstneren Gary Wards Kofi Cleaning. Parallelt går folk inn og ut av et myntvaskeri på den andre skjermen. Rommet oppleves kaldt og klangbunnen av ensomhet er overveldende.

Farhad Kalantary står bak en fire skjermers, synkronisert videoinstallasjon med vann i bevegelse. Metaforen er for mennesker i bevegelse, over grenser (mellom skjermer) i ulik fart. Krusninger, bølger – aldri helt stille. Vi har fugleperspektiv, og ser det ovenfra – den plutselig uroen i kjølvannet av en motorbåtsom som krysser over skjermene.

Folkevandring har funnet sted til alle tider. Det er sånn menneskelivet er – vi flytter oss fysisk, i tid og rom, og i kjølvannet av våre bevegelser flytter vi oss emosjonelt og åndelig. Samfunn påvirkes i en kontinuerlig vekselvirkning ettersom menneskene flytter seg, både geografisk, og mentalt.

Ingenting er mer naturlig enn bevegelse og forandring, og bevegelsen i det ytre medfører også indre bevegelse. Det er dette utstillingen 2 Move – Migratory Aesthetics – har satt seg fore å formidle, og det formidles på en gripende måte.
Og gir du deg tid til å være til stede i dette, så blir du også sterkt beveget.

Medvirkende kunstnere: The Atlas Group – Walid Raad, Mieke Bal, Gonzalo Ballester, Ursula Biemann, Célio Braga, Cinema Suitcase, Conce Codina, Keren Cytter, Wojtek Doroszuk, Olafur Eliasson, Mona Hatoum, Samira Jamouchi, Liza Johnson, Farhad Kalantary, William Kentridge, Daniel Lupión, Zen Marie, Melvin Moti, Pedro Ortuño, Javier Pividal, Jesus Segura, Thomas Sykora, Roos Theuws, Gary Ward

Kuratorer: Mieke Bal og Miguel Á. Hernández-Navarro

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd og Du store verden og varer fra 27. mars til 11. Mai 2008.

(Kilde: Wikipedia)