Hvem er ERAS?

0Shares

De ønsker å vise innvandrerbefolkningens mange positive sider – som en motvekt til de mange negative holdninger som gjør seg gjeldende i det daglige liv, gjennom media og hverdagsrasismen. ERAS mener at tiden er inne for nye utfordringer. Det er på tide å bryte etniske grenser ved å skape en felles plattform i form av ERAS FESTIVAL 2008.

ERAS er en gruppe som opprinnelig bestod av ca 10 ulike organisasjoner. Samarbeidet er et resultat av et gruppearbeid under et kurs i søknadsskriving i regi av Enhet for mangfold og integrering i 2006, arbeidet ble videreført i 2007 med blant annet en sommerleir på Brennabu. I dag består nettverket av 12 -15 organisasjoner som ønsker å fremme integreringen ved å skape en felles plattform innad i innvandrerbefolkningen og mellom minoritets- og majoritetsbefolkningen i Oslo.

– Å fokusere på solidaritet og forståelse av hverandres virkelighet, uavhengig av alder, etnisk opprinnelse, status eller religiøs bakgrunn, sier festivalleder Elise Chen.

– Det er viktig for ERAS å jobbe for de kommende generasjoner, for barn og unge som også er en del av det norske samfunnet. Gjennom festivalen ønsker de å bidra til å rette søkelyset på unge talenter som ønsker å gi uttrykk for egne tanker og meninger ved bruk av sang og musikk. De vil på denne måten skape en alternativ møteplass som tar de unges meninger, tanker og virkelighet på alvor, sier hun til OXLO nyhetsbulletin..