Rasisme i politiet

0Shares

Politiet på sin side føler at det ikke skal mye til før de beskyldes for å være ”rasister”. Det er et stort behov for å skape en god dialog mellom minoriteter og politi.

Eksempler på saker

Sophia Baidoo arbeidet som renholder i et banklokale da alarmen ble utløst. Til tross for at hun oppga passord og koden for alarmen ble hun påsatt håndjern og satt på glattcelle av politiet. Saken fremstår som en arketyp på de sakene Senter mot Etnisk Diskriminering behandler fordi den inneholder omtrent samtlige elementer som våre andre saker berører; bruk av unødvendig brutale metoder, diskriminerende ordbruk og at klienten ikke blir trodd. Det uvanlige var at deler av opptrinnet ble filmet av et overvåkningskamera slik at man hadde håndfaste bevis for politiets opptreden.

En arbeidsgruppe nedsatt av Justisdepartementet offentligjorde den 13/11 rapporten “Forebygging av rasisme og diskriminering i politi- og lensmannsetaten”. Rapporten inneholder en rekke radikale forslag til tiltak.