Hva er omvendt rasisme?

Det er ikke bare medlemmer av minoriteter som går inn for forskjellsbehandling på visse områder. Også medlemmer av majoriteten kan gjøre det, og de kan ha de mest aktverdige moralske grunner for det.

Noen vil for eksempel hevde at det ikke er så alvorlig om enkelte innvandrermenn nekter sine koner å gå på norskkurs, for det er nå engang slik i enkelte kulturer at kvinner ikke skal delta på lik linje med menn i det offentlige liv.

Eller også vil de unnskylde innvandrere som er selvstendig næringsdrivende men unnlater å sende inn regnskap med at skjemaveldet er særnorsk og ikke en del av deres kultur.

Resultatet av en slik, utvilsomt velmenende tankegang, kan være en moralsk umyndiggjøring av innvandrere; enkelte har til og med kalt det “omvendt rasisme”. Ved å hevde at innvandrere ikke kan avkreves de samme moralske standarder som oss selv, utdefinerer man dem i praksis fra vårt moralske univers.

Dermed blir det umulig å diskutere moral med dem; man “forstår dem ihjel”, synes synd på dem, og styrker i praksis muren mellom “oss” og “dem”. Den nigeriansk-britiske kritikeren og redaktøren Adewala Maja-Pierce (personlig kommunikasjon) går således kraftig i rette med “multikulturalismen” innen kunsten, som han anser som et middel til å forsvare det kunstnerisk middelmådige og intellektuelt slappe.