Diskriminering i arbeidslivet

0Shares

Minoritetenes ansettelsesforhold og arbeidsvilkår er lite flatterende for norske arbeidsgivere, og etnisk diskriminering er ikke noe som bare skjer unntaksvis. Sakene omfatter et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger som f eks diskriminering ved ansettelse og forfremmelse, mobbing og trakassering på arbeidsplassen, usaklig oppsigelse, ulovlig bruk av midlertidige ansettelseskontrakter og manglende utbetaling av lønn og feriepenger.

Trakassering og diskriminering ved forfremmelse er områder der offentlige arbeidsgivere er over-representert. Private arbeidsgivere er over-representert i saker angående ulovlige oppsigelser og manglende utbetaling av lønn og feriepenger.