Norge og nasjonale minoriteter

0Shares

Personer med bakgrunn fra nasjonale minoriteter har behov for, og krav på et vern for å kunne bevare sin egenart og ikke bli stigmatisert på grunn av den. De nasjonale minoritetene har hver på sin måte opp gjennom historien vært utsatt for alvorlige overgrep og diskriminering fra storsamfunnet. Forbud mot å snakke eget språk, plassering av barn i fosterhjem eller i barnehjem, overgrep i helseinstitusjoner, sammen med mobbing og stigmatisering i lokalsamfunnene, er grelle eksempler på majoritetens overtramp mot minoriteten. Denne behandlingen har satt sår som det ennå vil ta lang tid å bøte på.