Forfulgte kvinnner

0Shares

Norge har lover som anerkjenner at kjønnsbasert forfølgelse skal gi rett til asyl.

Men utlendingsmyndighetene har til nå ikke fulgt opp lovens intensjon overfor de 30-50 kvinnene som har søkt på dette grunnlaget.