Tvangsekteskap

0Shares

Tradisjonen har sitt utspring i samfunn der menn hadde en svært dominerende rolle, og hvor folk er avhengig av familien/stammen/ klanen for å bli beskyttet og forsørget. I et samfunn uten offentlig sosial og rettslig trygghet, har man kun sine egne å stole på. Derfor er det viktig å knytte bånd til andre gjennom ekteskap, og slik oppnå sosial status og økonomisk gevinst. Eller man giftes bort til en i slekten for at verdier skal beholdes blant sine egne.

Tvangsekteskap strider mot Koranen, ettersom begge parter skal gi sitt samtykke. Men hvis en jente verken svarer ja eller nei, skal hennes taushet tolkes som et samtykke? Ja, vil mange mene. Hvis jentas taushet skyldes at hun er redd for å si nei til ekteskapet, vil dette i Norge kalles for tvangsekteskap.