Hva er nazisme?

 
Foto: Bundesarchiv, Bild 102-15234/CC-BY-SA
Nazisme: nasjonalsosialisme, den politiske bevegelse som satt ved makten i Tyskland 1933—45.
1Shares

Partiet, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei (NSDAP) utgikk fra en liten politisk ekstremistgruppe dannet i München 1919. Adolf Hitler ble partiets “fører”. Partiet hadde front både mot kapitalisme, marxisme, liberalisme og pasifisme. Et av de mest sentrale trekk i ideologien var en ytterliggående antisemittisme.

Ifølge nazismen var et folks verdi betinget av “rasen”, og den “ariske” rasen var den mest høytstående. Utenrikspol. krevde n. opphevelse av Versailles-traktaten og koloniseringsområder for befolkningsoverskuddet.

Rasisme og nazisme er ikke det samme. En rasist er ikke nødvendigvis en nazist, de aller fleste norske rasister er ikke tilhengere av Hitler. Rasismen er i bunn og grunn et kvasivitenskapelig menneskesynd. Nazismen er en total ideologi, som baserer et menneskes rettigheter på hvilken “rase” dette individet blir definert inn i. Jo lavere “rase”, jo mindre rettigheter.