Etniske og nasjonale minoriteter i arbeidslivet

0Shares

Arbeidsseminar 16 januar om etniske og nasjonale minoriteter og arbeidslivet.

Arbeidsseminaret vil innrette seg på en diskusjon om problemstillinger
og utfordringer som innvandrere og nasjonale og etniske minoriteter
opplever med innpass i norsk arbeidsliv og tilpasning på arbeidsplasser.
Vi oppfordrer deltakerne til å ta med problemstillinger og utfordringer
de ønsker å diskutere. Det er ønskelig at organisasjonene prioriterer
deltakere som har minoritetsetnisk bakgrunn til dette seminaret.

Seminarprogram

Kl 12.00 En kort presentasjon av AITO prosjektet.

Kl.12.20 Presentasjon av deltakerne

Kl.12.30 Presentasjon av problemstillinger

Kl.13.00 Pause

Kl.13.15 Erfaringer fra bl.a. UDI, OMOD, Anti-rasistisk senter,
SOS-rasisme, Globale Oslo Nettverk, MIRA, SMED, KIM og MiA.

Framstillingene er ikke beregnet som innledninger, men innspill til
diskusjon.

Kl.14.00 Pause

Kl.14.15 Utfordringer: Hva gjør vi? Diskusjon om følgende:

1. Hindringer hos arbeidsgivere i private og offentlige
virksomheter.

2. Hva kan innvandrere, innvandrerorganisasjoner og andre som
arbeider for innvandrere og flyktninger gjøre for å motvirke
hindringene?

3. Forslag til tiltak

Kl.15.15 Oppsummeringer og konklusjoner: Hva gjør vi videre?

Kl.15.30 Evaluering av arbeidsseminaret.

AITO er et Leonardo da Vinci pilotprosjekt (Improving Immigrants’ access
to Language and Society) med partnere fra Finland, Hellas, Frankrike,
Tyskland og Norge hvor MiA er norsk partner. Dette arbeidsseminaret er
det fjerde i en seminarserie som blir gjennomført hos alle partnerne.
Tidligere arbeidsseminarer helse og omsorg, ett om rekruttering av
arbeidskraft og ett om arbeidsplassen som læringsarena. Det gjenstår to
seminarer: seminaret om nasjonale og etniske minoriteter og om
innvandrere og offentlige tjenester 27. januar.

For mer informasjon og påmelding:

Seminaret er gratis. Påmeldingsfrist 10 januar.
Svar på e-post, fax eller post med navn, organisasjon, telefon, fax og
e-postadresse.

Arshad, Whyn, Eli og Rolf.

Mangfold i arbeidslivet

tel: +47 23 23 31 40 fax +47 23 23 31 41

Pb.4634 Sofienberg 0506 Oslo