Statistikk

0Shares

Innflyttingsoverskudd fra utlandet er på 17 300. I 2001 var det 9 300 færre.