Å bo på mottak

0Shares

De første ukene etter ankomst til Norge innkvarteres asylsøkeren i et transittmottak. Søker får her utdelt en sengetøypakke, og kan få klær for norske forhold hvis han er ubemidlet. Hvis mottaket har selvhushold, får søker også utdelt en kjøkkenpakke. Både sengetøy, klær og eventuelt kjøkkenutstyr bringes med videre til det permanente mottaket.

I løpet av oppholdet i transittmottaket blir søkeren registrert av politiet og intervjuet av UDI. En førstegangs helseundersøkelse blir også gjennomført under oppholdet. Tuberkulosesjekk er obligatorisk, og søkerne får tilbud om å bli testet for forskjellige smittsomme sykdommer.

Asylmottakene i Norge er spredt over hele landet. På grunn av store svingninger i tilstrømningen av asylsøkere til Norge er det nødvendig å ha et fleksibelt system. Antall vil derfor mottak variere over tid.