Prosjektmedarbeider

0Shares

Fram til 31.12.2006 med mulighet for forlengelse. Det er søkt midler med tanke på et treårsprosjekt.

Sammen med prosjektleder, vil prosjektmedarbeider delta i den daglige gjennomføringen av prosjektet. Det vil innebære:

· Rekruttering av deltagere

· Planlegging og gjennomføring av kurs

· Legge til rette for selvhjelpsgrupper

· Formidle kontakt mellom nye brukere og frivillige rådgivere (gruppeledere)

· Arbeide med å knytte kontakter i de afrikanske miljøene

· Samarbeide med frivillige om oppsøkende tiltak og følge opp frivillige som påtar seg oppsøkende oppdrag

· Delta i evaluering underveis i prosjektet

· Delta i arbeidet med å skrive ned erfaringer som blir gjort

Kvalifikasjoner det vil bli lagt vekt på:

· Evne og erfaring til å kommunisere og få til samarbeid på tvers av språklige og kulturelle grenser

· Respekt for andre kulturer og andres virkelighetsforståelse

· Sensitivitet for hiv-relatert frykt og stigma

· Erfaring fra å kunne jobbe utadrettet

Mennesker med afrikansk bakgrunn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: 30.januar 2006

Søknad sendes:

Aksept

v/ prosjektleder Siri M. Magnusen

Postboks 6590 Rodeløkka

0501 OSLO