Hvordan feires sabbaten i synagogen?

0Shares

Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn arrangerer:

2. februar kl. 18.00: Vi besøker Det Mosaiske Trossamfund i Oslo og synagogen i Bergstien 13.

16. mars kl. 18.00: Vi besøker Vennenes Samfunn Kvekerne i deres lokaler i Skovveien 20 (inngang fra Pres. Harbitz’ gt)

4. mai kl. 18.00: Vi besøker Holistisk Forbund i Oslo. Informasjon om sted kommer senere.

Mer info:

http://trooglivssyn.no/hvaskjer.htm