Færre enslige mindreårige asylsøkere

0Shares


Ved årsskiftet var det registrert 119 enslige mindreårige asylsøkere bosatt i mottak beregnet for denne gruppen.. Av disse er 111 under 18 år. Personer som blir plassert i slike mottak er dem UDI etter aldersundersøkelse mener er under 18 år. Noen søkere har blitt 18 år etter ankomst, derfor fremkommer det personer over 18 år i statistikken. Regjeringen har foreslått å overføre omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet. Dette forslaget utredes nå i Barne- og familiedepartementet?

I 2005 forlot 14 enslige mindreårige asylsøkere mottak til ukjent adresse. I tråd med rutinene meldte UDI disse personene savnet til politiet.

– Det er uakseptabelt at barn blir borte fra asylmottak uten at myndighetene vet hvor de blir av. Derfor er gode samarbeidsrutiner mellom de ulike etater som utlendingsmyndighetene, politiet og barnevernet svært viktig, sier direktør i UDI, Trygve G. Nordby.

Enslige mindreårige asylsøkere har spesielle behov og rettigheter. For å unngå at dette misbrukes er det nødvendig å utføre aldersundersøkelser. Slike undersøkelser gjøres når asylsøkere oppgir å være under 18 år og det er grunn til å tvile på dette. I løpet av 2005 ble 222 personer aldersundersøkt. Av disse er 179 personer antatt å være 18 år eller eldre.

– Disse tallene viser at svært mange av de som oppgir å være under 18 år ved ankomst til Norge i realiteten er eldre. Ordningen med aldersundersøkelse er viktig for at UDI skal kunne følge opp dem som er reelle enslige mindreårige asylsøkere, sier Trygve G. Nordby.