«Henteekteskap» øker

0Shares

I følge HRS er dette en økning fra foregående år, og organisasjonen mener unge tvinges ut av utdannelse for å innfri forsørgerkrav – de tvinges til å finansiere sitt eget tvangsekteskap.

Av 100 ekteskap blant guttene, var kun ett med norsk jente. Av 91 ekteskap blant jentene, var kun ett med norsk gutt, i følge HRS.

Les mer om rapporten: Henteekteskapene fortsetter på høyt nivå

Vi kontaktet HRS med følgende spørsmål:

1. Rapporten viser hvor mange som gifter seg med en person fra samme landbakgrunn. Gir det belegg for å hevde at unge tvinges til å finansiere eget tvangsekteskap?

2. Hvorfor er det høye antallet henteekteskap eksempel på at integrering er dårlig? En kvinne som er i arbeid, snakker norsk og kler seg vestlig er ikke integrert om hun henter ektefelle fra hjemalndet?

3. I rapporten er det ikke sett på økningen av antallet henteekteskap i sammenheng med folketallet. Kan økningen skyldes at flere innvandrere er kommet til Norge, og ikke at flere som allerede er i Norge henter ektefelle i hjemlandet?

HRS svarer følgende:

– Du finner svarene på samtlige av dine spørsmål utredet i våre publikasjoner ”Feminin integrering” (2003), rapporten ”Innvandring gjennom Ekteskap” (mai 2005), rapporten ”Gift til Norge med slektning” (oktober 2005), samt rapporten ”Ekteskap blant utvalgte innvandrergrupper” (januar 2006).