Asylordningen fungerer etter hensikten


Selv om antallet asylsøkere gikk ned i fjor, økte andelen som får beskyttelse i Norge. Av asylsøkere som fikk sakene sine realitetsbehandlet i Norge i 2005, fikk 26 prosent beskyttelse. Det er seks prosentpoeng flere enn i 2004, og hele 16 prosentpoeng flere enn i 2003.

I 2005 fikk 1 428 personer beskyttelse i Norge, mens 1 052 personer fikk opphold på humanitært grunnlag.

I tillegg til de 2 480 personene som etter søknad i Norge fikk innvilget beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag, ble det i samarbeid med UNHCR innvilget beskyttelse til 898 overføringsflyktninger. Dermed fikk totalt 3 378 personer beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag i Norge i 2005.

I løpet av 2005 er det registrert 5 366 asylsøknader her i landet. Tilsvarende tall for 2004 var 7 950. I 2003 var det 15 613 asylsøknader.

– Nedgangen i antallet asylsøknader har flere årsaker. Fraværet av konflikter i Europas nærområder og raskere saksbehandling her hjemme er momenter som gjør at antallet asylsøkere går ned. I tillegg bidrar fingeravtrykksregisteret Eurodac og Dublin-forordningen til å forhindre at personer reiser fra land til land i Europa og søker om asyl, sier Trygve G. Nordby.

De fem landene med flest asylsøkere til Norge i 2005. Tall for 2004 står i parentes:

– Irak: 661 (413)

– Somalia: 661 (957)

– Russland: 542 (938)

– Serbia-Montenegro: 466 (860)

– Afghanistan: 461 1059)

Antallet søkere fra Irak har økt i 2005 sammenliknet med 2004. For andre tradisjonelt store asylsøkerland er det en klar nedgang. Det gjelder eksempelvis Somalia, Serbia og Montenegro, Russland samt Afghanistan.

Ved utgangen av 2005 var det 8 950 beboere fordelt på 75 asylmottak. Ved årsskiftet 2004/2005 var antallet beboere 12 174.

Nedgangen i antallet asylsøkere har ført til en kraftig nedbygging av mottakskapasiteten. Det vilfortsatt bli vurdert behov for ytterligere tilpasning av kapasiteten, sier Nordby.

* Tallene for 2005 er foreløpige