Lærer om barneoppdragelse

Bydelen startet foreldreveiledningen i 2004, og opplegget er basert på et internasjonalt program for å skape gode relasjoner mellom barn og voksne: ICDP – International Child Development Programmes. Opplegget planlegges brukt i hele Norge.

– Vi gjør mye moro. Blant annet gjennom rollespill, film og historiefortelling oppnår vi forståelse mellom kulturer, og skaper slik en enklere hverdag for barna, sier Kristin Lara Fridjonsdottir til Aftenposten. Hun er familieveileder og ICDP-veileder ved helsestasjonen på Grorud.

– Vår oppgave er å bevisstgjøre foreldrene på den verden de lever i, slik at de kan oppdra barna deretter. Vi diskuterer forskjeller og likheter i kulturene, og vi har fått noen aha-opplevelser. Eksempelvis vet pakistanske foreldre generelt lite om norsk oppdragelse, sier Fridjonsdottir.

Fakta:

Bygger på tre pilarer:

– At omsorgsgivers oppfatning av barnet er avgjørende for den omsorg barnet får. Derfor må denne påvirkes dersom den er for negativ og avvisende

– At det er tre grunnleggende dialoger barn trenger for å utvikle seg optimalt, nemlig den emosjonelle, den forklarende og den regulerende og grensesettende.

– At opplæring av foreldre eller omsorgsgivere best kan skje ved å aktivere, bevisstgjøre og understøtte deres positive praksis, fremfor å pådytte regler og påbud som kan virke fremmedgjørende.

Programmet inneholder strategier for å fremme en positiv oppfatning av barnet.