SOS Rasisme på glattisen

Reglene for tildeling av statlige midler til ungdomsorganisasjoner vil også bli gjennomgått. Advokat Ramborg Elvebakk i Fordelingsutvalget sier til Dagens Næringsliv at det er grunn til å se på regelverket fordi det så til de grader premierer medlemskap fremfor faktisk aktivitet.

Han sier videre at organisasjoner som har gjennomgått store endringer blir utsatt for utvidet kontroll av Fordelingsutvalget. SOS Rasisme er én av dem som vil bli kontrollert på dette grunnlaget. SOS Rasisme har per 1. januar 46000 medlemmer, og dermed er rundt ti ganger større enn landet nest største politiske ungdomsorganisasjon Natur og ungdom, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen fortalte også lørdag om at SOS Rasisme er blitt overtatt av kommunister med tilknytning til AKP, men som i ettertid ble eksludert fra organisasjonen. De av AKPere som i dag er

organisert tilhører den lille gruppa Tjen Folket.

Dagens Næringsliv skriver i den omfattende artikkelen at det var i Haugesund kommunistene mest effektivt organiserte seg i SOS Rasisme, og efterhvert tok kontakt med flere lokallag – med sikte på å overta organisasjonen. Noe de klarte midt på 1990-tallet. Landsstyret med tilknytning til Antirasistisk Senter, trakk seg.

Her er Antirasistisk Senter sin kommentar til artikkelen i DN: SOS Rasisme – fra antirasistisk aktivisme til ……tja?

Her er SOS Rasisme sin kommentar til artikkelen til DN: SOS Rasisme og Dagens Næringsliv