Vil hjelpe innvandrer- gründere

Senteret skal være et etablerersenter for innvandrere der de skal få opplæring og rådgivning for å kunne opprette egne bedrifter.

Næringsdepartementet har bevilget over en halv million kroner til senteret.

Regiondirektør Per Steinar Jensen tror et slikt senter også kan bidra til et tettere og bedre samarbeid mellom det lokale næringsliv og de fremmedkulturelle miljøene, i følge DT.

Ved å mobilisere, lære opp og veilede i en oppstartsfase, skal senteret hjelpe innvandrere til å starte opp bedrifter på egen hånd. NHO i Buskerud mener dette vil ha stor verdi både for den enkelte gründer, for næringslivet og for samfunnet i sin helhet.