En uke, fem nasjoner

Kreativiteten ut i full blomst var budskapet bak årets tredje og siste utveksling i regi av “Find the Vision”-prosjektet, som Utrop gledelig har deltatt i. Utvekslingen “Creative Workshop part I” fant sted fra 25. september til 1. oktober, samme sted som sommerens ungdomsledertrening.
Hovedtemaene bak “Creative Workshop” var poster- og webdesign. Utfordringen besto stort sett i å skape gruppedynamikk på tvers av kulturelle og språklige barrierer. Flere av ungdommene som deltok slet med engelsken, noe som i flere tilfeller førte til småkomiske misforståelser.
Omgivelsene kunne knapt vært bedre. Høyt over byen i åskammen Hungerburg ble både ungdomsledere og ungdommer huset i “Haus der Kinderfreunden”, ikke langt unna skog, mark og fjelltopper. Hver dag startet med en såkalt “energilek”, som fikk både kropp og sinn skikkelig i gang. Flere av energilekene var ment til å øke gruppefølelse, samhandling og kommunikasjon blant ungdommene og lederne tilstede.
Workshopen var til tider hektisk, hvor flere av gruppene konsentrerte seg hardt om sine postere eller webfiler. Følelsen generelt sett var at ting ikke måtte være helproft laget så lenge man lyktes med et seriøst lagarbeid og folk respekterte hverandre. Rumenske Olivia (18), som til daglig er universitetsstudent i Bucuresti, følte at folk hadde god kommunikasjon til tross for språkforskjellene:
– Vi trenger ikke hele tiden språket, vi kan jo prøve å forstå hverandre ved å bruke både sinnet og kroppen. Selv føler jeg at slike utvekslinger vil lære meg å bli mer tolerant i forhold til andre mennesker. Vi kan uttrykke våre følelser gjennom en slik workshop og samtidig sende et budskap om at vi som unge med flerkulturell bakgrunn har en historie å fortelle. Jeg synes jeg har bidratt til noe veldig fint sammen med andre, selv om vi alle er fra forskjellige land.
Lokalgutt Stefan (23) syntes det hele var en spennende erfaring, og at det var utrolig kjekt å komme inn i de forskjellige kulturelle handlings- og tankemønstre.
For mange av ungdommene var bruken av lek og kreativitet det som skulle til for å krysse over språkbarrierene. Bosnisk-slovenske Admir (16) var glad over å se at man kunne skape nye venner og kontakter på såpass kort tid. Tyske Dilek (18) sier seg ganske enig:
– Vi har lært om jobbe sammen og være tålmodige. Her har det vært viktig å lære å kjenne hverandre ut og inn. For selv om vi er forskjellige, i alder som i nasjonalitet, så har det vært viktig å skape en følelse av respekt og samhold, hvor ingen kjenner seg utestengt i denne kreative prosessen.
Koordinator ved prosjektet, Turker Kisa, snakket ut om utfordringene som “Find the Vision” har møtt så langt. Prosjektet er rangert blant de 20 viktigste av EU-kommisjonen under emneområdet flerkulturell ungdomssamarbeid:
– Vi må integrere opptil 8-9 språk under prosjektparaplyen. Vi har valgt å fokusere først og fremst på ungdommene, og at de vanligvis kommer fra to- eller til og med trespråklige hjem. Så langt synes jeg innsatsen har vært ganske bra fra vår side.