Aldri mer 9. april?

Uttrykket «aldri mer» har vært et viktig og kraftfullt symbol på motstanden mot nazisme i Norge etter krigen.
Etter å ha vært vitne til et rasistisk folkemord, levd fem år under okkupasjon og blitt påtvunget et fascistisk styresett var det ikke mange nordmenn som kjempet for nazistenes rett til å organisere seg. Heller ikke det store flertallet av journalister.

I 1945 var det ikke bare «aldri mer okkupasjon av Norge» som lå i uttrykket. Det var «aldri mer nazisme» og «aldri mer forakt for menneskeliv». Sånn har det også vært for generasjoner av nordmenn siden, motstanden mot nazisme har vært dypt forankret i befolkningen.
Allikevel er vi i dag nødt til å spørre hva «aldri mer» betyr for
deler av norsk media.

De siste par årene har vi sett en økende tendens til at norske aviser gir spalteplass til ledende nazister, enten som «tilsvar» på kritikk fra lokalbefolkning og antirasister eller i form av regelrette portrettintervjuer. Dette er en skummel og for oss uforståelig redaksjonell linje. All erfaring viser at hver gang kjente nazister får spalteplass i media, så øker rekrutteringen til de nazistiske miljøene. Som et ledende Vigrid-medlem, nå aktiv antirasist, fortalte: Hadde han ikke lest et intervju med Vigrid-leder Tore W. Tvedt i VG ville han ikke engang visst at den lille sekten eksisterte. Sånn kom han altså i kontakt med nazimiljøet.
Søndag 28. oktober hadde ledelsen for journalistkonferansen «Gull & Gråstein» invitert nettopp Tore Tvedt, Norges mest profilerte nazist, til et av sine seminarer. Ifølge arrangørene skulle det bli en debatt om pressens dekning av nazistiske grupper, og hvordan man kan «omtale problematikken uten å bidra til å øke rekrutteringen til miljøet».

Vi kunne ikke reagere med annet enn vantro, når en flere ganger straffedømt nazist skulle få være med på å legge premisser for pressens dekning av det nazistiske miljøet. SOS Rasisme ble også invitert til å delta i panelet, men takket nei. Vi stiller på prinsipielt grunnlag ikke opp i offentlige debatter med erklærte nazister. Dette argumenterte vi grundig ovenfor konferanseledelsen, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

Å invitere nazister til en slik konferanse kan kun legitimere
nazistisk organisering, og at deres ledere skal ha en plass i den
offentlige debatten. Det er som å invitere lederen for en pedofil
barnepornoring for å diskutere hvordan man kan bekjempe barneporno på nettet. Det er som å invitere lederen for A- eller B-gjengen for å diskutere hvordan hindre rekruttering til de kriminelle gjengene.

Nå har «Gull & Gråstein» ledelsen besluttet å trekke tilbake
invitasjonen til Tvedt. I følge Vibeke Buan i arrangementskomiteen skjer dette på grunn av usikkerhet om Tvedt faktisk er leder for Vigrid. For alle som har fulgt nazimiljøet er dette en meningsløs påstand, Tvedt er utvilsomt den ledende personen i nazisekten han selv startet.
Vi skulle ønske at Buan og hennes kollegaer turte å innrømme at de gjorde en feilvurdering, og faktisk delta i debatten. Men, vikarierende argumenter til tross, det er bra at nazister nå ikke får noe mikrofonstativ foran halve presse-Norge.

SOS Rasisme glemmer aldri hva nazismen var, og er. Vi nekter å gi nazismen tilbake en plass i det norske samfunnet – 62 år etter frigjøringen fra Hitlers 3. rike. Vi håper nå også media tar denne debatten, og at Norge forblir et samfunn uten plass for trusler om vold og etnisk rensing.