– Fugleinfluensa i Pakistan ingen risiko for Norge

Miguel Carazo
Latest posts by Miguel Carazo (see all)

To av de omkomne var et brødrepar som hadde direkte kontakt med fjærfe i Penshawar-området, i den nordøstlige delen av landet, ifølge en talsperson for pakistanske helsemyndigheter. Syv personer hadde testet positivt for viruset mot slutten av 2007, ifølge offisielle tall. Verdens Helseorganisasjon (WHO) hevet imidlertid tallet til ni.
Helsemyndighetene har ennå ikke funnet smittekilden. WHO-representant i Pakistan, Khalif Bile, frykter at viruset kan ha smittet mellom mennesker, ifølge pakistanske medier. Det siste utbruddet av fugleinfluensa har rammet flere hønsegårder i byer og landsbyer ikke langt fra Islamabad. Penshawar ligger 145 kilometer fra den pakistanske hovedstaden.

Antall reisende øker
Trafikken mellom Pakistan og Norge har økt betydelig de siste årene. Flyselskapet Pakistan International Airlines (PIA) transporterte alene rundt 40.000 personer mellom Oslo og Islamabad i 2007, ifølge daglig leder Jamal Masir. I tillegg kommer tall fra en rekke andre flyselskaper, blant annet British Airways, som flyr mellom Karachi og flere europeiske hovedsteder.
I 2007 innvilget norske myndigheter 2287 visum til pakistanske statsborgere som ønsket å reise til Norge, ifølge statistikk fra Utlendingsdirektoraret (UDI). Det er ukjent hvor mange av disse som kommer fra byer der det ifølge WHO finnes fare for spredning av viruset H5N1.
Norske helsemyndigheter og eksperter er likevel ikke bekymret for at fugleinfluensaviruset kan komme til Norge via Pakistan.
– Vi anser ikke disse tilfellene som spesielt risikable for Norge, derfor har vi ikke foretatt oss noe etter at vi fikk informasjon om det som skjedde i Pakistan. Likevel finnes det en beredskapsplan i regi av Sosial- og helsedirektoratet for å håndtere et eventuelt utbrudd av fugleinfluensa i Norge, sier Kjetil Brataas i Helse- og omsorgsdepartementet til Utrop.
Beredskapsplanen tar for gitt, som WHO åpenlyst har advart, at fugleinfluensaviruset H5N1 kommer til å endre seg, bli motstandsdyktig og lett kunne smitte mellom mennesker. En pandemisk influensa kommer da til å oppstå og, ifølge den internasjonale helseinstansen, kunne ta livet av opptil 65 millioner mennesker.

Farligere med ulovlig fjørfe
Spesialveterinær Bruce David ved Veterinærinstituttet i Oslo synes likevel at fugleinfluensa-trusselen har vært en smule overdreven i media.
– Pakistan er ikke det første landet der dette skjer. Det har vært flere utbrudd av fugleinfluensa i verden der mennesker har blitt smittet. Men det har ennå ikke blitt påvist at sykdommen kan smitte mellom mennesker, sier David til Utrop.
Statistikken kan være på spesialveterinæren sin side. Antall smittetilfeller og dødsfall hos mennesker (under 150 dødstilfeller siden 1997) er minimalt i forhold til den store mengden av fjørfe som har dødd eller blitt avlivet over hele verden på grunn av influensaen (rundt 300 millioner siden 2000). Men det må understrekes at viruset ennå ikke har kunnet smitte fra menneske til menneske.
– Personlig er jeg ikke redd for at et eventuelt utbrudd av fugleinfluensa i Pakistan kan spre seg til Norge via mennesker. En større fare er ulovlig import av fjørfe eller kjøtt i Norge. Hvis det finnes et faremoment, så må det være dette, påpeker David.
Spesialist i infeksjonssykdommer Gunnar Hasle ved Reiseklinikken i Oslo er også blant dem som mener at fugleinfluensafrykten er overdrevet.
– Fugleinfluensaviruset har eksistert i ti år i Sørøst-Asia blant en befolkning på flere hundre millioner. Av disse er bare ca 200 blitt så syke at de ble innlagt på sykehus og 78 er døde. Det handler om en sykdom som jeg mener har fått overdreven oppmerksomhet, og jeg minner om at i Norge i år 2000 døde mer enn 200 personer av den vanlige sesonginfluensaen som kommer hver vinter, sa Hasle til nettstedet ”Helsenytt- for alle”.

Ingen grunn til bekymring
Sosial- og helsedirektoratet har tatt en faglig vurdering av influensautbruddet i Pakistan, og helseinstansen finner ingen grunn til å endre sine rutiner og tiltak.
– Vi følger WHO sine risikovurderinger og inndeling i ulike stadier. I dette [Pakistans, journ. anm] tilfellet besluttet vi å ikke gjøre ytterligere tiltak utover det å følge den eksisterende beredskapsplanen. Alle utbrudd av fugleinfluensa vurderes av norske myndigheter etter de samme kriteriene, sier divisjonsdirektør Frode Forland i Sosial- og helsedirektoratet til Utrop.
Hos Pakistan International Airlines stoles det også på jobben til helsemyndighetene både i Norge og Pakistan.
– De fleste av dem som reiser med oss er norske statsborgere av pakistansk opprinnelse, så vi går ut i fra at det norske helsesystemet har oversikt over deres helsetilstand. Når det gjelder pakistanske statsborgere som besøker Norge, så er det slik at de tilbys en helsesjekk på flyplassen i Islamabad dersom de skulle føle seg uvel ved avreise. Våre ansatte går også gjennom regelmessige helsesjekk, sier Jamal Masir.