Innvandrere stemmer sjeldnere enn andre

Politisk aktiv: - Det er min borgerplikt å stemme, sier Hassen Khalifa (54). Han kom til Norge i 1983 og har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 1991.
Foto: Kristian Medonza
I september er det kommunevalg i Norge. Men det er ikke mange innvandrere som stemmer. Organisasjoner og politikere jobber for at flere skal stemme ved valget i september.

Ved kommunevalget i 2007 stemte 37 prosent av innvandrerne. Gjennomsnittet for hele Norge var 61 prosent.

Kontaktutvalget for innvandrere (KIM) har siden 1998 jobbet for at flere innvandrere skal stemme. Odu Odiajulu i KIM mener innvandrere ikke finner politikere som de identifiserer seg med. Det er et stort problem, mener han.

– Derfor arbeider KIM for at flere innvandrere skal bli politikere. Det er også viktig at disse politikerne blir kjent og får styre, sier han.

Stemmer: Issa Yasin (26) fikk norsk statsborgerskap for fire år siden. Han stemte for første gang i 2009.
Foto : Kristian Medonza

Den såkalte gettofiseringen har virket positivt på valgdeltagelsen.

Det er mange grunner til at så få stemmer, mener han. Men han tror det vil bli bedre med tiden.

– Mange innvandrere kommer fra udemokratiske land. Det tar ofte lang tid før de forstår at de faktisk har makten til å påvirke politikken her i Norge.

Mange årsaker
Tor Bjørklund er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Han mener det er mange mulige grunner til at innvandrere har lav valgdeltagelse.

– Innvandrere leser ikke så mye i norske aviser. Noen snakker for lite norsk, og det er ikke så mange som er med i organisasjoner, sier han.

Bjørklund forteller at det ofte er flere som stemmer i bydeler der det bor mange innvandrere.

– Den såkalte gettofiseringen har gitt høyere valgdeltagelsen, sier han.

Forklaringen kan være der det bor mange innvandrere har folk steder der de kan møtes og diskutere politikk.

Engasjert
Utrop treffer Hassen Khalifa (54) på Grønland. Han mener det er en borgerplikt å stemme. Khalifa kom til Norge fra Eritrea i 1983. Han meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 1991.

– Innvandrere stemmer sjeldnere fordi mange har lav utdannelse. De tenker også mer på hjemlandet enn på Norge, sier Khalifa.

Førstegangsvelger

Issa Yasin (26) er fra Somalia. Han fikk norsk statsborgerskap for noen år siden. Han stemte for første gang i 2009. Mange forstår ikke hvor viktig det er stemme, mener han.

– Jeg stemmer fordi jeg vil at Norge skal være et godt land å bo i, sier Yasin.

Bruker stemmeretten
Rosa Baca (36) og Kiruba Kumar (48) brukte stemmeretten sin ved stortingsvalget for to år siden. Paret kommer fra fra Peru og Sri Lanka. De synes det er viktig med integreringspolitikk, helse, skole og eldreomsorg.

– Mange kjenner ikke rettighetene sine, systemet eller lovene, sier Kumar.

Baca mener at informasjonen til innvandrere om demokrati og politikk er for dårlig.

– Vi må få informasjon hele tiden, ikke bare når det er valg, sier hun.

Spørsmål til artikkelen:

1. Hvor mange prosent av innvandrerne stemte ved valget i 2007?
2. Hvor jobber Odu Odiajulu?
3. Hva er jobben til Tor Bjørklund?
4. Hvilket parti stemmer Hassen Khalifa på?
5. Hva synes Rosa Baca og Kiruba Kumar er viktige politiske saker?
6. Når er det kommunevalg?

Svar:

1. 37 prosent.

2. Han jobber i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM).

3. Han er professor i statsvitenskap.

4. Han stemmer på Arbeiderpartiet (Ap).

5. De synes det er viktig med integreringspolitikk, helse, skole og eldreomsorg.

6. Det er kommunevalg i september.