Uenig om hijab-forbud

Hijabforbud i skolen skaper full strid i SV. Nå går flertallet i fylkesstyre i Oslo SV inn for å vurdere et hijabforbud i barneskolen.

Med Heikki Holmås i spissen, går fylkesstyret i Oslo SV, inn for å vurdere et hijabforbud i barneskolen.

Leder i Oslo SV, Per Østvold, forteller til NRK at han mener hijabforbud er et fornuftig forslag.

– Jeg støtter det forslaget. Jeg synes det er fornuftig å få undersøkt dette, men samtidig tror jeg vi skal høre nøye etter hva lærerne og skolene og innvandrerorganisasjonene sier.

Leder i internasjonal gruppe i Oslo SV, Marielle Leraand, er blant dem som er skeptisk til forslaget.

– Det må være likt for alle, man kan ikke peke på en gruppe. Det gjorde man med jødene i mellomkrigstiden, og man kan ikke nå peke på muslimene, sier Leraand til NRK.