Innvandrere setter mer pris på Oslos parker enn bymarka

Innvandrere og etnisk norske har ulike naturpreferanser.
Foto: Røde Kors
Mange er glad i bynatur, men ikke alle fristes så mye av å gå i marka, ifølge forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

En gruppe forskere sett på verdien av noen utvalgte typer bostednære grøntområder i Oslo. Det gjelder for eksempel parker, bygårder, felleshager, kolonihager og bymarka, skriver forskning.no.

Forskerne valgte å intervjue folk fra ulike områder i Oslo: Furuset, Godliaskogen og Mariholtet. På Furuset er det en høy innvandrerandel i befolkningen, mens andelen er lav på Godlia.

Forskjell på Furuset og Godlia

Nettopp på Furuset ble viktigheten av at naturen inngår i en helhet, der bebyggelse og mennesker også er en del av det beskrevet.

Forsker Margrete Skår fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) sier til forskning.no at innvandrere er glade i natur, og at de synes grøntområdene er viktig for trivsel, helse og bygging av stedidentitet.

Skår påpeker også at de hun intervjuet på Furuset ikke var like opptatte av skogområder uten mennesker og bygninger.

Flere informanter på Godlia enn på Furuset fortalte at de bruker Østmarka. De verdsetter også Godliaskogen høyt, selv om den har vilt skogspreg.

Les hele saken her.