Ny løsning for koronasertifikatet for personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer

korona, covid
Nå faller smitten mer enn dobbelt så mye på Stovner som i resten av byen. Andelen nye smittede falt 35 prosent i bydelen i uke 4. I Oslo som helhet er nedgangen på 14 prosent, melder Aftenposten i dag.
Foto: Pixaby
Nå kan du få koronasertifikatet i posten.

Har du fått koronavaksine i Norge, men har ikke norsk fødselsnummer eller d-nummer? Nå kan du utskrift av koronasertifikatet. Du får det fra Helfo. Vaksinene må først registreres på nytt i SYSVAK av Helfo.

Hva gjør du?

1. Du trenger vaksinasjonsbevis. Du må ha bevis på vaksine. Har du ikke bevis på at du har tatt koronavaksinen? Ta kontakt med vaksinesenteret/kommunen der du fikk vaksinen. Der får du en ny utskrift. Vaksinasjonsbevis har stempel og signatur fra vaksinasjonsstedet. Den viser navn, fødselsdato, vaksinedato, vaksinetype og batchnummer.

2. Skriv brev til Helfo. Du må skrive:
a. Jeg ønsker å få mine koronavaksiner etterregistrert og få utskrift av mitt
koronasertifikat.
b. Skriv navn, fødselsdato og adressen. Skriv adressen du ønsker koronasertifikatet sendt til.
c. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller nasjonalt ID-kort).
d. Legg ved kopi av vaksinasjonsbeviset med stempel som du fikk av
vaksinasjonsstedet.

3. Send brevet og vedlegg til Helfo:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Dette gjelder bare for personer som har fått koronavaksiner i Norge og som ikke har
fødselsnummer eller d-nummer.

ORDLISTE

utskrift: ark, papir

legg ved: ta med

gyldig: ekte

vedlegg: flere ark/papir i et brev eller en e-post