– I hinduismen er man ikke først og fremst et kjønn

Forfatter Vikram Kolmannskog giftet seg flerreligiøst med sin livspartner Daniel.
Foto: Privat
Forfatter Vikram Kolmannskog giftet seg etter religiøse riter med sin livspartner. Det homofile paret fikk meditasjonshjelp av ikke-binær buddhist og vielseshjelp av kvinnelig hinduprest.
169Shares

I en  Facebook-oppdatering i mars skrev han om sitt nylige inngåtte ekteskap med ektemannen:

Kjære Daniel og jeg giftet oss i går. Det var en intim bryllupsseremoni i vårt vakre hus og hage.

Overfor Utrop forklarer han ritene i et hinduistisk bryllup:

– Hinduismen kjennetegnes av verdsettelsen av mangfold, og det er i hvert fall åtte ulike former for bryllup som tradisjonelt anerkjennes i hinduismen. Ett av dem er det som nå omtales som «love marriage», altså at partene velger hverandre fritt og blir sammen uten noen ritualer og autoriteter innblandet. Det er kjent som gandharva-bryllup, for det er bare bevitnet av gandharvaene, naturåndene.

Zoom-vielse

Kolmannskog sier han liker denne formen.

– Daniel fridde først til meg under et av våre favoritt-trær sommeren 2020. Og vi ville også ha deler av bryllupet under piletreet i hagen vår – treet ble et viktig vitne. Men vi inkluderte også en rekke ritualer, så bryllupet var ikke et rent gandharva-bryllup.

Videre sier han at paret ba en venninne, Chanda Vyas, som er hinduprest i Storbritannia, om å guide og vie paret via zoom.

– Vi forenklet seremoniene og kuttet ned til det vi syntes var viktigst. Som mye annet i livet begynner man også typisk et bryllup med Ganesh Puja, en seremoni der man påkaller en bestemt form for det guddommelige i form av Ganesh. Deretter anerkjente vi det guddommelige i oss selv og i den andre gjennom blant annet å plassere blomster på hverandre.

Ingen kjønnsfokus

I hinduismen er man ikke først og fremst et eller annet kjønn, men det guddommelige i møte med det guddommelige, forklarer Kolmannskog.

– Derfor er det heller ikke et stort problem å snakke om likekjønnet ekteskap. Vi bandt deretter sammen skjerfene våre i en knute som symbol på vår forening. Og til slutt var det en ildseremoni. Vi gikk fire ganger rundt ilden som symbol på at vi vil støtte hverandre i det hinduismen anser som de fire legitime formål med livet: sann moral og levesett (dharma), sann velstand (artha), sann nytelse (kama), og sann frigjøring (moksha). Etter de fire rundene har man ofte en morsom lek der det er om å gjøre å sette seg igjen først; den som setter seg først blir liksom den som kommer til å styre husholdet. Jeg satte meg først, men Daniel satte seg fort på fanget mitt, og vi lo godt.

En av ritualene i hindubryllupet handlet om å gå fire ganger rundt ilden som symbol på at paret vil støtte hverandre.
Foto : Privat

– I alle seremoniene brukte vi vann, blomster, lys, røkelse og andre elementer fordi det er sanselig godt og vakkert, og fordi det forbinder og setter oss i sammenheng med naturen og hele kosmos. Gjennom seremoniene sang hindupresten Chanda ulike mantraer, der alt fra et lite frø til ulike planeter nevnes.

Ikke uvanlig med LHBT-giftemål

– Har andre LHBT-par i Norge giftet seg hinduistisk?

– Jeg vet ikke om noen.
– Vet du om det har skjedd andre steder, hvor det finnes en hindu-diaspora?
– Ja, i India er det ikke uvanlig at LHBT-personer har et hindubrylllup. Det er heller ikke uvanlig i land der det er en større diaspora som USA og Storbritannia. Chanda Vyas, hindupresten vi brukte som også er vår venninne, har viet mange LHBT-personer i Storbritannia og andre land.

Gyldig bryllup

Om ekteskapet som paret inngikk kan godkjennes i India eller andre land hvor hinduisme er majoritetsreligion, svarer han:
– Bryllupet er et gyldig bryllup innen hinduismen om du vil. Men India har ennå ikke juridisk tilrettelagt for likekjønnede ekteskap. Så i India vil vi regnes av mange som gift religiøst og kulturelt – men ikke foreløpig regnes som gift av myndighetene.

Fikk hjelp av ikke-binær buddhist

– Når det gjelder buddhisme, er det likheter eller forskjeller i aksept av likekjønnet ekteskap?
– I likhet med hinduismen er buddhismen lite opptatt av kjønn på det ultimate nivå, så det bør ha lite å si hvilke kjønn partene i et ekteskap har. Men buddhismen er i motsetning til mange andre religioner heller ikke så  opptatt av bryllup. Det er ikke bestemte bryllupsritualer i buddhismen for eksempel. Vi ba en venn som er buddhistisk monastic i India (hen er ikke-binær, så «munk» og «nonne» blir feil begreper) om å lede oss i noen meditasjoner og ritualer som kunne passe og hen gjorde det via zoom. Blant annet var det en refleksjon og meditasjon på hva godt vennskap er.
– Ser dere på bryllupsseremonien som en måte å bane vei på for andre hinduer og buddhister som definerer seg som LHBT?
– Vi var først og fremst opptatt av å gifte oss på en måte som er i tråd med vårt livssyn og våre verdier. Det er fint hvis andre i Norge kan bli inspirert.

Vikram er professor i gestaltterapi og skjønnlitterær forfatter. www.Vikram.no/@vikramwrites på IG.

Daniel er yoga- og meditasjonslærer. www.letsyoga.no/@letsyoga.no på IG