Flyktningene kommer i biler og busser, men mange må også ta seg fram på beina. Disse kvinnene og barna deres var slitne etter 20 timer på reisefot og sovnet i bussen da de ble hentet.
Foto: Privat
NAV bør hjelpe og veilede ukrainske flyktninger med registrering hos politiet.
92Shares

Ukrainere som kommer til Norge kan søke om kollektiv beskyttelse. Tillatelsen gjelder for ett år. Den gir rett til å arbeide og få nærmeste familie til Norge.

For å få kollektiv beskyttelse, må ukrainere registrere seg hos politiet. Ukrainske borgere som ikke har fått registrert seg hos politiet, kan spørre NAV om hjelp til det. Det er vanlig å bestille time hos politiet for å få registrert seg.

Ukrainske borgere som har registrert seg hos politiet og venter på vedtak, kan bo på mottak.

Ukrainske borgere som har fått vedtak om kollektiv beskyttelse har fulle rettigheter etter loven. Det betyr statlig innkvartering eller alternativ mottaksplass frem til bosetting.

Les mer på NAV.

Les mer på UDI. 

Les mer på politiet