Ny studie forteller hvorfor ungdommer deler bilder med hverandre.
Foto: Erin Li
– Nakenbilder er nåtidens kjærlighetsbrev, sier forsker Kamilla Knutsen Steinnes.
39Shares

Sammen med kollega Helene Teigen har Steinnes undersøkt hvorfor ungdom deler sårbare bilder med hverandre. Sårbare bilder betyr nakenbilder, seksualiserte bilder og bilder av personer med lite klær. Et sårbart bilde kan være av håret til ei muslimsk jente. Sårbare bilder er bilder vi ikke vil vise til alle.

Vanlig blant ungdommer

Forskerne forteller at bildedeling er vanlig blant ungdommer. Det er basert på tillit mellom ungdommene.

– Det handler om å ha tilhørighet til en gruppe, og om å få bekreftelse og anerkjennelse fra venner, sier Steinnes til OsloMet.

Ungdom deler bilder på Snapchat, Instagram og TikTok.

– Det er lett å falle utenfor hvis du ikke er med på denne kulturen. Alle deltakerne i vår studie var kjent med dette, sier Steinnes til OsloMet.

Føler press

Flere ungdommer føler seg presset til å dele bilder, spesielt jenter.

Ungdommene vet at bildene kan bli spredd slik at mange får se bildene.

– De er klar over risikoen, men gjør det likevel. Fordelene veier opp for ulempene, sier Steinnes til OsloMet.

Hva skjer når sårbare bilder blir spredd?

Et sårbart bilde som blir delt har ofte konsekvenser for ungdommen på bildet.

Gutter og jenter ser forskjellig på sårbare bilder som blir spredd.

– Guttene snakket litt mer negativt om de som fikk bildene spredt. De synes ansvaret ligger hos den som sendte bildene.

– Jentene synes ansvaret lå hos den som spredte bildene. Det er oftest gutter som spør om bilder, og jentene føler press på seg. De synes grensen mellom prippen og løssluppen var vanskelig, sier Steinnes.

Ungdom blir påvirket av TV og sosiale medier

Undersøkelsen viser at ungdom blir påvirket av influensere og TV-serier.

– Ungdommene forteller at sånne typer kommersielt innhold kan bidra til et press på å debutere seksuelt og et press på å dele bilder, sier Steinnes til OsloMet.

Gode tiltak

Sammen med ungdommene i undersøkelsen har Steinnes og Teigen kommet fram til noen tiltak.

Ungdommen vil lære mer om hva som er lov og ikke lov når det gjelder bildedeling på skolen. Ungdom vil gjerne lære hvordan de kan anmelde bildedeling til politiet. De sosiale mediene bør også gjøre mer for å stoppe uønsket bildedeling.

ORDLISTE

tillit: å stole på noen, ha tiltro, tro på noen

tilhørighet: det å høre sammen med noe annet, høre til et sted

bekreftelse: aksept og anerkjennelse

falle utenfor: ikke få være med

konsekvens: følge av en handling

å spre: dele med mange

risiko: ta en sjanse, sjanse for tap og skade

fordel: god side, fortrinn, noe som er gunstig

ulempe: vanskelig, hindring, uheldig, ubehagelig følge av eller side, egenskap ved noe

prippen: en person som blir lett støtt, sur, kommer i dårlig humør

løssluppen: hemningsløs, vill

påvirke: virke inn på, ha, øve innflytelse på