Er sykepleier om natten og varaordfører om dagen


Foto: Privat
På grunn av bemanningsproblemer har varaordfører Parabaran Rajalingam i Karlsøy kommune sagt ja til sykepleiervakter i sommerferien på sykehjemmet.

Dette blir hans tredje år som dobbeltarbeider. Det skriver Sykepleien.

– Jeg er ordfører og vier folk om ukedagene og er sykepleiervikar i helgen, sier Rajalingam til Sykepleien.

Rajalingam representerer Sosialistisk Venstreparti. Politikeren vet at Karlsøy ikke er den eneste kommunen i Norge som sliter med rekrutteringen.

– Det må legges til rette for at flere kan utdanne seg til sykepleiere og spesialsykepleiere. Det må til et nasjonalt rekrutteringsarbeid til for å løse denne krisa. Flere studieplasser, bedre finansiering av utdanningen. Hele faste stillinger og lønnsløft er noen av tiltakene som kan hjelpe på, sier han til Sykepleien.

Ble overrasket

Til daglig underviser Rajalingam i programfag ved VG2 Helsefagarbeiderlinjen på Ishavsbyen videregående skole i Tromsø.

Etter ti år som avdelingssykepleier på Karlsøy sykehjem, byttet Rajalingam beite.

– Lønnsslippen som lektor ga meg et sjokk, forteller han i et tidligere intervju til Sykepleien.

Lønnen som lektor var på nesten 100 000 mer enn sykepleier.

– Som sykepleier følte jeg meg ikke verdsatt, jeg måtte ta videreutdanning på fritiden og jobbe inn ved fravær på grunn av utdanningen. Jeg fikk heller ikke høyere lønn etter at jeg tok mastergraden, forteller Rajalingam til Sykepleien.