Satte rasisme i skoler på dagsorden

Dina Solbakken (21) vant fram på Unge Høyres landsmøte.
Foto: Privat
Dina Solbakken fra Stamsund tok initiativ til å lovfeste forbud og nulltoleranse mot rasisme i skolen på Unge Høyres landsmøte.

På landsmøtet deltok Solbakken som delegat for Akershus Unge Høyre.

I en e-post til Lofot-Tidende skriver tjueenåringen;

– Min kjernesak dette landsmøtet har vært rasisme i skolen.

Solbakken utdyper dette i et kapittel som ble vedtatt på landsmøtet.

– Det er en vesentlig forskjell på mobbing og rasisme, da man kan være godt sosialt etablert og generelt ha en trygg og fin skolehverdag selv om man blir utsatt for rasisme. Hverdagsrasisme er et normalisert fenomen som gjerne kommer i form av uvitenhet eller forsøk på «humor». Det er ikke alltid de som utfører rasistiske handlinger er klar over de konsekvenser dette har for vedkommende som blir utsatt. Derfor burde den norske skole ta ansvar på bedre opplæring og bedre oppfølging av alt fra grove krenkelser til hverdagsrasisme og negativ sosialkontroll.

For å avdekke omfanget at rasisme i skolen, vil Unge Høyre innføre jevnlige nasjonale elevundersøkelser.

Solbakken har vært 2. nestleder i Foreningsstyret i Hs Akershus siden 2021.

Flere hjertesaker

På landsmøtet til Høyre i 2019 satte den engasjerte politikeren fra Lofoten fokus på psykisk helse blant ungdommer.

– Jeg mener i alle fall at kommunene bør øremerke penger slik at det er psykolog tilgjengelig en eller to dager på skolene, slik at de som sliter psykisk ikke bare går til helsesøster, det er ulike kompetanse hos en psykolog og helsesøster, sa Solbakken til Lofotposten.

I tillegg foreslo hun å utvide tidene på helsestasjoner og og øke helsesøster-tilbudet.