Overlege Usman Saeed med oppsiktsvekkende forskningsresultater


Foto: Firuz Kutal
Norske leger ved Oslo universitetssykehus har gjort et overraskende funn når det gjelder korona. En av dem var Usman Saeed (37), overlege og gastrokirurg ved avdelingen for gastro- og barnekirurgi.

Ni av 76 pasientene som ble innlagt med sterke magesmerter de to siste ukene i mars, hadde korona. Viruset ble på de tre første  oppdaget ved henvisning til CT-undersøkelsen av magen/buken. Pasientene hadde ingen luftveissymptomer.

På sykehus med magesmerter

Usman Saeed er overlege og gastrokirug ved Oslo Universitetssykehus.
Foto : Sana Haq Saeed

Studien og det overraskende funnet er nylig presentert i det anerkjente tidsskriftet British Journal of Surgery. Bak studien stod norske leger, en av dem er Usman Saeed (37), overlege og gastrokirurg ved avdelingen for gastro- og barnekirurgi. Han forteller at det internasjonalt var skrevet minimalt om magesmerter som hovedsymptom på korona.

– Det kom derfor som en overraskelse når det kom flere pasienter med disse symptomene på veldig kort tid, sier Saeed. Han tilføyer at det i løpet av de siste to ukene er kommet flere rapporter om det samme som de norske legene varslet om.

Var norske leger blant de første til å oppdage dette?

– Det var noen studier publisert fra Kina som beskrev symptomer fra mage/tarm-regionen, men med lite fokus på magesmerter alene. Så vidt oss bekjent var vi blant de første som rapporterte om magesmerter uten luftveissymptomer. Sånn sett kan man argumentere for at var våre funn er unike, men det er viktig å understreke at det er snakk om små tall slik at det er vanskelig å konkludere med en sikker sammenheng, sier Saeed.

Ingen trengte intensivbehandling

Bare én av pasientene med koronarelaterte magesmerter, måtte legges inn på sykehuset. Resterende ble behandlet med isolasjon hjemme.

– Ingen trengte behandling på intensivavdeling, sier Saeed.

 Skal myndighetene gå ut med dette som symptom og be folk også være oppmerksomme på sterke magesmerter? 

– Mens epidemien var på sitt høyeste punkt i Norge var det cirka ti prosent av pasientene som kom til sykehus med magesmerter som viste seg å være Covid-19-positive. Noen av disse hadde igjen andre årsaker til magesmerter og var således asymptomatiske i forhold til sin korona-infeksjon. Andre årsaker til magesmerter er med andre ord mer vanlig. Svaret på spørsmålet ditt er altså nei. Man bør på generelt grunnlag alltid oppsøke legehjelp om man har sterke magesmerter.  Det kan foreligge andre alvorlige tilstander i bunn som krever behandling, sier Usman Saeed.

Fantastisk kone

Saeed er andre generasjons innvandrer. Foreldrene kommer opprinnelig fra Pakistan. Hans far var den første med ikke-vestlig bakgrunn som disputerte for PhD ved Universitetet i Oslo i 1982. Saeed er født og oppvokst i Oslo, gift med det han beskriver som en fantastisk kone og har to barn på to og fire år.

Hvordan takler du og din familie den unntakstilstanden vi alle lever i nå?

– Vi har prøvd å følge myndighetenes råd hele veien. Vi har stort sett vært hjemme,har kun tatt noen utflukter i nærområdene og til butikken for å handle matvarer, sier Saeed. Siden jobben hans er definert som samfunnskritisk, har han stort sett vært på jobb hver dag siden Norge ble stengt. 

–Det har vært en ekstra belastning på min kone som har hatt hjemmekontor samtidig som hun har måttet passe barna på dagtid, sier han.

Glad for oppmykningen

Barna har ikke sett besteforeldrene på flere uker, og Saeed tror savnet er stort hos begge parter.

– Men med oppmykningen kan vi forhåpentligvis få til noen besøk igjen, sier han. – I og med at pandemien kan vare i flere måneder og kanskje år, er det viktig at vi får en viss følelse  av normalitet. Selvfølgelig må smittevernsreglene overholdes, men litt mer normale tilstander er nok den eneste måten å holde ut over lengre tid.

Du har vært en ivrig fotballspiller og håndballspiller over flere år. På sosiale medier beskriver du deg selv som sportsidiot? 

– Jeg her spilt cricket også. Sportsinteressen har vært en del av meg helt siden barndommen. Jeg følger med på sportssidene i avisene og sportssendinger på TV – er ganske altetende og synes alle idrettsgrener er spennende. Dessverre er det blitt litt mindre tid til å dyrke denne interessen de siste årene, sier Usman Saeed. 

Han forteller at Oslo universitetssykehus nå isolerer alle pasienter med magesmerter i tilfelle de har korona.