Tilbyr studiespesialisering for minoritetsspråklige

Idealet er blanding: flere politikere som Utrop har kontaktet er negative til at ledelsen ved Bjerke videregående skole har inndelt klasser etter etnisitet.
Foto: ScanStockPhoto
Når du har ungdomsrett og tar studiespesialisering for minoritetsspråklige, har du rett til de samme stipendene som alle andre som tar studiespesialisering. Undersøk dine rettigheter!
0Shares

– Ved hjelp av Lånekassens støttekalkulator kan du finne ut hvor mye stipend du har rett til. Der fyller du ut utdanningsprogrammet ditt; om du bor hjemme hos foreldrene dine eller ikke, hvor mange søsken du har og om du er gift eller ikke. I tillegg må du fylle ut foreldrene dine sin inntekt og formue. Spør foreldrene dine om de kan sjekke likningsattestene sine for året før, slik at du får fylt inn riktig sum, svarer ung.no til nysgjerrige elever.

På utdanningsprogram for studiespesialisering finnes det et eget tilbud for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Denne klassen har maksimalt 22 elever og det gis forsterket opplæring i norsk. De som trenger det får også ekstra timer i engelsk. Tilbudet gir studiekompetanse på linje med det ordinære løpet på studiespesialisering og er beregnet på elever som tar sikte på høyere utdanning på universitet eller høyskole.

16 nasjoner representert

Elevene i årets klasse kommer fra 16 forskjellige land og 4 av 5 verdensdeler er representert.

– Elevene i årets klasse kommer fra 16 forskjellige land og 4 av 5 verdensdeler er representert. Det er en artig gjeng som trives sammen. Med ulik bakgrunn har de med seg erfaringer som bidrar til spennende diskusjoner og nyanserte beskrivelser av verden. I programfagene er elevene i denne klassen sammen med de øvrige elevene på skolen. Slik får elevene i denne klassen en fin kombinasjon av forsterket opplæring samtidig som de går i ordinær videregående skole, forteller Nordstrand videregående skole på sine nettsider.

Utdanningsprogrammet gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. Har du spesielle framtidsdrømmer, bør du sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag.

FAKTA OM STIPENDORDNINGENE

Utstyrsstipend: Alle elever som går i vanlig videregående skole har rett til et lite utstyrsstipend fra Lånekassen. Dette stipendet utgjør i skoleåret 2011-2012 mellom 890 kr og 2 860 kr, avhengig av hvilket utdanningsprogram man går. Les mer om utstyrsstipend på lanekassen.no.

Grunnstipend – avhengig av foreldres inntekt: I tillegg har man mulighet til å søke om grunnstipend på inntil 1 940 kr i måneden. Om du får grunnstipend eller ikke, avhenger av hvor høy samlet inntekt og formue foreldrene dine har, og hvor mange søsken du har under 19 år som. Er foreldrene dine skilt eller separert, ser Lånekassen på inntekten/formuen til den forelderen du bor hos eller bodde hos sist. Er forelderen du bor hos gift på nytt, blir også steforelderens inntekt tatt med i beregningen. Les mer om beregning av grunnstipend på lanekassen.no.

Bostipend: Hvis man må flytte hjemmefra for å ta videregående, kan man ha rett til bostipend på 3 850 kr pr. måned. I tillegg til at du bor borte fra foreldrene dine, må enten skolen din ligger mer enn 4 mil fra foreldrehjemmet, eller du må ha mer enn tre timer samlet reisetid hver dag. Du kan også ha rett til bostipend hvis det er særlige forhold som gjør at du må bo borte under utdanningen. Les mer om bostipend på lanekassen.no.