Globale kunstnere etablerer støttenettverk

Rodrigo Ghattas i støttenettverket Verdensrommet sier situasjonen for mange kunstnere fra utenfor EØS har slitt økonomisk under pandemien.
Foto: Ingvil Skeie Ljones
Verdensrommet er et gjensidig støttenettverk blant globale kunstnere i Norge som så dagens lys i kjølvannet av pandemien.

Støttenettverket er til for en gruppe som har falt gjennom offentlige støtteordninger.

– Nærmere et år etter korona-utbruddet faller internasjonale kunstnere bosatt i Norge mellom både innvandrings- og velferdssystemet, uten noe form for sikkerhetsnett, sier Rodrigo Ghattas fra Verdensrommet, nettverksgruppen for kunstnere utenfor EØS-området.

Ghattas er selv født og oppvokst i Lima med peruansk mor og palestinsk far. I 2016 kom han til Norge for å studere på Kunsthøgskolen i Oslo.

Han har blitt igjen i Norge, og kunnet livnære seg med både kunstrelaterte og andre jobber etter at han ble ferdig med mastergrad i 2018.

– For min del har jeg vært nokså heldig. Jeg fikk muligheten til å flytte til Gran ettersom inntektene mine under pandemien falt kraftig.

Har ikke sikkerhetsnettverk

Internasjonale kunstnere fra land utenfor EØS hadde allerede en prekær situasjon før pandemien, mener han.

– Siden mars 2020 har vi vært i overlevelsesmodus, og utfordret et system som ikke har anerkjent systemiske ulikheter som innvandrerkunstnere og kulturarbeidere står overfor. Slik kom flere av oss på idéen om å organisere et nettverk som kunne gi folk moralsk støtte og oversette statlig informasjon. En stor del av oss kommuniserer på engelsk, og mange kan ikke norsk godt nok til å skjønne språkbruken fra offentlige etater.

Verdensrommet samler ulike ressusrser på nett og yter alt hjelp gratis.

– Spesielt informasjon om NAV, støtteordninger og innvandringssystemet er ettersøkt.

Krever over 200.000

Utlendingsdirektoratet kan kreve årsinntekter opptil 253.378 for at kunstnere som selvstendig næringsdrivende skal kunne bo i landet.

– Flesteparten har en årsinntekt på kunstnerisk arbeid på 89.000. Nå under pandemien har man hatt sosial nedstenging og reiserestriksjoner, noe som gjør at flesteparten ikke har hatt noe inntekt, siden man ikke kan vise frem kunst eller ha arrangementer.

Ghattas mener kulturpolitikken kommer i skyggen av restriktiv innvandringspolitikk.

– Innvandringsrestriksjonene får større effekt under en pandemi, og internasjonale kunstnere fra utenfor EØS får enda mer begrensede livsvilkår.

Jobber politisk

Verdensrommet jobber ikke bare med nettressurser, men også politisk, slik at situasjonen for en vanskeligstilt gruppe kan bedres.

– Vi søker etter en advokat som kan jobbe kostnadsfritt for oss. I tillegg har vi snakket med Norske Billedkunstnere (NBK) for støtte til å endre praksisen som gjør det svært utfordrende å få innvilget arbeidsopphold i Norge.

Støttenettverket ser for seg en ordning som likner den som finnes i Berlin, hvor kunstnere får kunstnervisum, og rett til å jobbe og oppholde seg i byen.

– Veldig mange av internasjonale kunstnere kan bidra til norsk kulturmangfold, men må få sjansen. For norsk kulturliv er det synd at kunstnere med potensiale må flytte. Her trenger vi løsninger som er langsiktige.