Hassan ble headhuntet til Aftenposten

– Som journalist skal vi tørre å stille maktpersoner til veggs, stille kritiske spørsmål og samtidig ivareta og beskytte de svake i samfunnet, sier Abdirahman Hassan.
Foto: Pål Arne Kvalnes, OsloMet. 
– Med tanke på det som skjedde i USA med Black Lives Matters så savner jeg mer undersøkende journalistikk i Norge om diskriminering og rasisme, sier Abdirahman Hassan som ble kapret av Aftenposten før han var ferdig med studiene.

Hassan akter å bli ferdig med bachelorgraden i journalistikk selv om fast stilling allerede er sikret, skriver OsloMet. 

Endelig på rett hylle

Abdirahman Hassan studerte først statsvitenskap på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Så fikk han hjemlengsel og flyttet tilbake til Oslo. Deretter gikk han et halvt år på Offentlig administrasjon og ledelse, men syntes det ble for mye teori.

– Jeg savnet en mer praktisk tilnæring, sier Hassan til OsloMet.

Hassan hadde allerede fått en forsmak på journalistyrket gjennom studentavisa Universitas. Han likte å skrive og tenkte at dette kunne være noe for ham. Det viste seg å stemme.

Vaktbikkje

– Noe av det jeg liker med dette studiet er å møte nye mennesker og fortelle historier. Men det er først og fremst vaktbikkjerollen som mediene har som tiltrakk meg til dette studiet, forteller han. Han mener journalistikken kan endre samfunnet til det bedre. 

– Som journalist skal vi tørre å stille maktpersoner til veggs, stille kritiske spørsmål og samtidig ivareta og beskytte de svake i samfunnet, sier han.

Black Lives Matters

– Med tanke på det som skjedde i USA med Black Lives Matters, så savner jeg mer undersøkende journalistikk i Norge om diskriminering og rasisme. Jeg syntes også man skal fokusere mer på representativitet i kildebruken. At man har en viss bredde med folk av ulik type bakgrunn, sier han.

Studentarbeid ble snakkis hos NAV

At journalistikk kan føre til positiv endring erfarte Hassan under et gravejournalistikkprosjekt i studiet. Sammen med to medstudenter bestemte han seg for å undersøke NAVs praksis med å sende ut sensitive opplysninger om døve, hørselshemmede og døvblinde via usikrede kanaler (journalen.no).

– Etter at vi skrev den saken ble vi informert om at NAV hadde fremskyndet prosessen med å innføre et nytt og sikkert system for frilanstolkere. NAV var allerede i gang med å bytte system da vi begynte å jobbe med prosjektet, men det er kult å tenke at vår sak muligens kan ha fremskyndet denne prosessen. Jeg fikk også vite at saken vår ble en snakkis internt i døvemiljøet og i NAV, forteller han.

Studiene har førsteprioritet

Hassan har jobbet i prosjektstillinger og vikariater i VG, Vårt Land og Aftenposten ved siden av studiene.

I Aftenposten skal Hassan jobbe med debattjournalistikk. Men selv om fast jobb er i boks er studiene førsteprioritet.

– Det er fort gjort å bli oppslukt av jobb og nedprioritere studiene, men for meg er det veldig viktig å fullføre. Særlig med tanke på at jeg ikke fullførte to bachelorgrader tidligere, sier han til OsloMet.