Kiran Aziz får lederjobb innenfor kapitalforvaltning

Kiran Aziz er ny leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.
Foto: KLP
Kiran Aziz er ansatt som leder for avdelingen som overvåker og følger opp at selskapene som KLP Kapitalforvaltning investerer i følger selskapets retningslinjer for ansvarlige investeringer.
75Shares

Hennes avdeling har dialogen med selskapene og andre interessenter, og utreder også eventuelle utelukkelser KLP Kapitalforvaltning gjør for forvaltningskapitalen på 650 milliarder kroner fordelt på investeringer i rundt 7200 selskaper.

– Dette er en unik mulighet i et selskap hvor ansvarlighet og samfunnsansvar er forankret både i strategi og i alle ledd av organisasjonen. Det er med stor ydmykhet at jeg tar fatt på oppgaven med å videreutvikle KLPs posisjon som ledende på ansvarlige investeringer sammen med dyktige kolleger, sier Aziz til klp.no.

Variert kompetanse

Aziz har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og erfaring som advokat og seniorrådgiver i Ernst & Young. Hun har også jobbet som forsker og foreleser ved Handelshøyskolen BI.

Aziz kommer fra stillingen som senioranalytiker i avdelingen hun nå skal lede.

– KLP har et solid fundament og nyter stor troverdighet på dette området, og forventningene til oss er noe vi skal fortsette å levere på i tiden fremover, sier den nye lederen for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

Administrerende direktør Håvard Gulbrandsen i KLP Kapitalforvaltning er glad for å få Aziz med på laget.

– Jeg er kjempefornøyd med at Kiran tar utfordringen med å utvikle arbeidet med ansvarlige investeringer videre. Hun brenner for dette området, har et stort engasjement og er faglig dyktig. I tillegg har hun et sterkt ønske om å lykkes, sier hun.