Gjenbruk og integrering i ny bruktbutikk

Daglig leder i Maritastiftelsen Dag Jakobsen gleder seg til åpningen av ny bruktbutikk på Ensjø i november.
Foto: Natasza Bogacz
Neste måned åpner Oslos nyeste bruktbutikk på Ensjø. «Second Hand» er et samarbeidsprosjekt mellom Maritastiftelsen og svenske Erikshjälpen. Men prosjektet er mer enn bare butikk.

Second Hand er også arbeidstrening.

Én uke etter at arbeidet i hallen i Gladengveien på Ensjø begynte, får Utrop se det nye lokalet som skal bli bruktbutikk. 2000 kvadratmeter fylles gradvis opp med som kartonger fylt med gaver fra velvillige givere. Stemningen er travel, folk jobber med å sette opp hyller og vegger. Også gründer av Maritastiftelsen Leif Holstad er med.

­– Dette gjør vi i kompaniskap med Erikshjälpen, som er mer profesjonelle enn oss på sånt. De driver 62 bruktbutikker i Sverige. Mens vi har spesialisert oss i arbeidstrening for de vanskeligstilte. Opp til 70 prosent av de som jobber hos oss kommer seg videre i ordinær jobb eller skole, sier Holstad.

Dette er et veldig bra arbeidsmiljø, sier Aleksander Belseth. Han er fra Ammerud og har jobbet for Maritastiftelsen i ett år.
Foto : Natasza Bogacz

Det viktigste for oss er det som skjer med de som jobber her.

– For svenskene er inntjening viktig, fordi de bruker overskuddet til sosialt arbeid blant barn i utviklingsland. For oss er ikke inntjening nummer én, men det som skjer med de som jobber her.

Bli involvert
Daglig leder i Maritastiftelsen Dag Jakobsen forteller oss om de mange positive ting som skal skje. I denne butikken skal ensomme mennesker finne noen å være sammen med og føle at de er til nytte. Og så er det bra for miljøet at ting skal gjenbrukes.

– Her trenger vi så mange. Istedenfor å sitte hjemme og ikke bli involvert, bli med frivillig. Kom og vær med på jobb en gang i uka, bli kjent med andre. Vi vil at huset skal være fullt av folk som jobber sammen, spiser sammen, snakker sammen. Ja, vi er en kristen organisasjon. Men vi stiller ingen krav til de som vil være med, bare at vi respekterer hverandre. Du kan være med på noe positivt.

– Og det har en verdi, mener Jakobsen.

Godt med variasjon
Nå utvider Maritastiftelsen sitt arbeidstreningstilbud. Det vil være plass til et tyvetalls personer på arbeidspraksis, i tillegg til rundt 100 frivillige medarbeidere. Det er de som hver dag skal ta imot varer, drive butikken og kaféen i andre etasje.

Detaljene om arbeidspraksisen må avklares med NAV, sier Jakobsen. Det er ellers krav til at medarbeidere kan forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk.

– Det kan være blanding av engelsk og norsk, så lenge vi kan kommunisere. Vi tilpasser arbeidet etter den formen man er i. Selv om man har noen fysiske begrensinger, så kan man få arbeidsoppgaver som fungerer bra. Vi har folk med bakgrunn fra rusmisbruk og fengsel, og vi har flyktninger og andre som trenger samvær. Vi merker at det er bedre for alle å være en del av et variert miljø, sier Jakobsen.

Vil bety noe positivt
Det varierte miljøet gjør at prosjektet har et enormt potensial som et viktig integreringstiltak, mener han.

– Jeg synes at vi kunne hatt flere innvandrere i arbeidspraksis. Det er ikke lett å få jobb i Norge som nyankommet. Her er det en bra arena for dem. Det å faktisk være en del av miljøet, med andre norske, og det å kunne få et papir på at man har faktisk vært frivillig eller i arbeidspraksis, det er verdifullt. Man får hjelp til å være bedre integrert i det norske samfunnet, sier Maritastiftelsens leder.

Fornøyd med samarbeidet
Maritastiftelsen driver en stor bruktbutikk i Mjøndalen, Buskerud. NAV er veldig fornøyde med samarbeidet der. 

– De tilrettelegger veldig og er flinke på integrering. Når man kommer inn i butikken, kan man ikke merke hvem er hvem, alle er likestilte. Også trives de. Vi hadde en kvinne som ikke kunne norsk, men hun ble tatt godt vare på. Vi er veldig fornøyde med Maritastiftelsen her i bygda, sier Azra Jahic, avdelingsleder ved NAV Nedre Eiker .