Nasim er papirløs flyktning i Norge

Etter å ha reist gjennom Europa, kom han til Norge i slutten av 2007 og søkte straks asyl. I 2010 fikk han endelig avslag på søknaden om oppholdstillatelse. Han har forsøkt å få omgjort avgjørelsen flere ganger, men norske myndigheter tror verken han er den han utgir seg for å være eller at det innebærer en risiko for ham å reise tilbake til Iran.

I 2011 mistet papirløse flyktninger i Norge retten til midlertidig arbeid.

Med tapet av retten til arbeid forsvant også muligheten til fast bopel, bankkort og legehjelp.

Han hadde jobbet én dag i den siste jobben, da han fikk vite betingelsene og sa fra om at han syntes de var dårlige, tatt i betraktning den tunge jobben og de lange dagene. Det endte med at han ikke fikk betalt i det hele tatt.

– Jeg samlet selv inn pengene og har fortsatt lista over alle som hjalp meg, enten det var med en femmer, en tier, hundre eller tusen kroner.

Nasim tapte saken. Den vanskelige situasjonen begynte å føles håpløs.

– Jeg følte meg verdiløs, som om jeg var til overs. Og jeg kunne ikke gjøre noe med det..

Les hele saken