Arne Viste:

Hvorfor tillater justisdepartementet at UDI og UNE fatter så mange ulovlige asylvedtak?

– I mer enn 90 prosent av sakene som UNE behandler, tar de seg ikke tid til å møte asylsøkeren.
Foto: Pixaby
Asylsøkere blir returnert til forfølgelse, tortur og død. Slike ulovlige asylavslag får likevel ingen negative konsekvenser for saksbehandlerne.

– En forsvarlig saksbehandling forutsetter at gråsoner anses som sikkerhetsmarginer. Mange politikere anser gråsonene som et handlingsrom som skal utforskes og utnyttes. Problemet oppstår når dette tankegodset smitter over på utlendingsforvaltningen, skriver Viste i Aftenposten.

Konsekvensen er et høyt antall ulovlige asylavslag. Asylsøkere blir returnert til forfølgelse, tortur og død. Slike ulovlige asylavslag får likevel ingen negative konsekvenser for saksbehandlerne som feilvurderte gråsonene. Det gis ikke engang en advarsel, skriver han videre.

– Det store antallet med 55 UNE-avslag som ble dømt ulovlige av domstolene, hvorav 29 var rettskraftige, anses altså ikke som et vesentlig kvalitetsavvik av UNE selv. For asylsøkeren handler det ofte om liv og død.

– I mer enn 90 prosent av sakene som UNE behandler, tar de seg ikke tid til å møte asylsøkeren. UNE leser bare papirene i asylsaken og omgjøringsbegjæringen og trekker så sin konklusjon.

Les hele saken i Aftenposten.