Pandemiforsker mener lavinntektsgrupper rammes hardest av virusutbruddet


Foto: Pixaby
Koronaviruset kan bli farligere for dem med lav inntekt og kronisk sykdom, enn for dem som utgjør den ressurssterke delen av befolkningen, skriver Klassekampen.
1Shares

– Våre foreløpige funn tyder på at jo lavere inntekt og utdanning du har, jo høyre risiko har du for alvorlig sykdom og død i situasjoner med pandemier, sier pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund til avisen.

En av grunnene er at denne gruppen ikke i like stor grad kjenner til eller vet hvordan de skal følge rådene fra helsemyndighetene. En annen grunn er at mange lavtlønte har yrker der de møter mange mennesker og er i situasjoner som er smittefarlige, ifølge Mamelund.

– En bussjåfør eller en reinholdsbetjent på et hotell kan ikke si at «i dag kjører jeg buss hjemme eller vasker hjemme istedenfor», sier forskeren.