Samlet historier om rasisme i skolen

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby blir bedt om å handle rasismen i skolen på en bedre måte.
Norsk-ghanesiske Theresa Elise og nettverket Afryea Collective har samlet over 100 historier om rasisme fra skoler.
449Shares

Nå ber de kunnskapsministeren sørge for at rasisme blir bedre håndtert.

– Vi kan faktisk ikke være stille lenger, det sier 20 år gamle Theresa Elise Nøsen Opoku fra Trondheim til NRK.

Opoku og de andre unge kvinnene i nettverket Afryea Collective gjennomført en spørreundersøkelse. 111 personer med minoritetsbakgrunn har svart. De fleste er unge mellom 17 og 25 år, samt noen foreldre.

I undersøkelsen svarer over 60 prosent at de har opplevd rasisme på skolen i Norge, og det håper Theresa Elise at kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby kan gjøre noe med.

– Lærere trenger kunnskap

Theresa Elise er ikke overrasket over at mange opplever rasisme ved norske skoler, og mener lærerne trenger mer kunnskap slik at de bedre kan håndtere slike hendelser.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier til NRK at alle elever skal behandles likeverdig, og at lærerne må ha mot til å ta tak i dette.

– Ingen som skal utsettes for diskriminering eller rasisme i skolen.

Kunnskapsministeren forteller at det legges mer vekt på verdier som menneskeverd, toleranse, likeverd og respekt.

– Vi har en jobb å gjøre i å sikre at dette blir godt formidlet, jobbet med, og prioritert i skolen, sier hun til NR