Høyesterett avviste anke i sak om æresvold

Høyesterett har avvist anken i en sak om æresvold. Jasmina Holten ved Stovner politistasjon er fornøyd over avvsiningen.
Foto: fodtfri.no
Høyesterett har avvist en anke fra advokat Brynjar Meling i en straffesak om æresvold.
108Shares

Etterforskningsleder Jasmina Holten i Oslo-politiet sier seg fornøyd over ankeavvisningen.

– Dette er et viktig signal til utøvere av slik praksis at norsk politi har kunnskap og utholdenhet til å straffeforfølge, sier hun til NRK.

Saken handlet om en familiefar med pakistansk bakgrunn ble tidligere i år dømt til fengsel i 5 år og tre måneder for psykisk og fysisk mishandling av sønner og nieser. Tingretten la vekt på at motivet var å bevare familiens ære.

En prinsipp-avgjørelse

I dommen fra mars fant tingretten ingen formildende omstendigheter, og familiefaren i 40 årene fikk ikke medhold på noen av punktene.

Holten kaller dette en prinsipielt viktig avgjørelse i et komplekst fagfelt.

– Det er også en svært viktig dom for alle ofrene som ser at politiet tar slike saker på det største alvor, sier Holten, som understreker at fagfeltet dreier seg om brudd på grunnleggende menneskerettigheter som negativ sosial kontroll og ærespraksis.

Vurderer saken opp til FN

Brynjar Meling vurderer å bringe denne saken inn for FNs menneskerettighetskomite, for å belyse det han mener er rettens manglende vurdering av bevis.

– Spørsmålet er om den utvidede adgangen til å avvise anker uten muntlige forhandlinger kan utøves så strengt, som domstolene nå gjør. Det er en skandale at man ikke samtidig som man innførte denne regelen ved årsskiftet, ikke sørget for at domstolene klarer å gjennomføre lydopptak av alle hovedforhandlinger, slik de skal etter loven, sier han til NRK.